Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
mapa gminy
miejscowości
gospodarstwa agroturystyczne
baza noclegowa
Widokówki
Zespół Pałacowo- Parkowy w Ostromecku
Grodzisko w Gzinie i Pniu.
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

(kliknij, aby powiększyć)
Zdjęcie lotnicze grodziska w Gzinie wg J. Chudziakowej
Źródło: "Dzieje Ostromecka" Z. Raszeja

Grodzisko znajduje się na zachód od wsi Gzin i na północ od drogi z Gzina do Czemlewa i Dabrowy Chełmińskiej na skraju doliny Wisły. Topografia terenu jest urozmaicona. Na północnym skraju wysoczyzny przechodzi w głęboki parów, dnem którego płynie strumień.

Konstrukcje obronna zarejestrowaną w Gzinie były osieki. Osiek w Gzinie istniał przed wzniesieniem osady obronnej, potem grodu warownego z załogą i urzędem.
Osieki były obiektem fortyfikowanym w celu przygotowania terenu do działań wojennych.
Osada posiada genezę z czasów kultury łużyckiej (okres halsztacki 650-400 lat p.n.e.).
Badania archeologiczne przeprowadzono w latach 1968-69.
Wykazały obecność pozostałości skrzynkowej konstrukcji wału, jamy paleniskowe z kośćmi oraz liczne eksponaty przedmiotów użytkowych.
Zniszczenie osady wiązało się z najazdem Scytów (500 lat p.n.e.) lub później Prusów.
Nie zarejestrowano znalezisk z okresu prasłowiańskiego.

Wieś Pień zlokalizowana jest na malowniczym i wyeksponowanym skraju zbocza doliny Wisły. Wysoczyzna jest silnie przekształcona i rozcięta przez rynny i parowy. Głównym elementem morfologii tego obszaru jest wysunięte ku Wiśle wzgórze nad łachą zwaną Reptówką. Na tym odcinku zbocze wykazuje wysokość rzędu 80 m i jest bardzo strome. Duża stromość, wysokość i wysunięcie ku Wiśle przemawiało do zbudowania w tym miejscu grodu obronnego. Niestety po dzień dzisiejszy nie wykonano systematycznych badań archeologicznych.

Można przypuszczać, że w tym rejonie w czasach prehistorycznych wykształciła się osada. Pozostałościami są liczne znaleziska narzędzi, ozdób, monet z tego obszaru. Ubogie są natomiast znaleziska z czasów prasłowiańskich. Wieś Pień była wzmiankowana po raz pierwszy w 1222 r. jako gród, którego szeroko pojęte podgrodzie stanowiła osada rzemieślniczo-handlowa Ostromecko oraz wsie: Bolumin, Reptowo, Czarże, Dąbrowa Chełmińska. W okresie egzystencji Wyszogrodu była najbardziej reprezentatywnym centrum osadniczym leżącym na przeciwległym-prawym brzegu Wisły.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet