Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI

W dniu 15.10.2014 do Urzędu wpłynęło potwierdzenie rejestracji wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej.

Projekt złożony w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Woj. Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 zostanie przekazany do etapu oceny merytorycznej
_____________________________________________________________________________________________

Projekt parku wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia 6 października br. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania pn.: Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski. Kosztorysowa wartość zadania: 448.862,49 zł brutto, wnioskowana wysokość dofinansowania: 273.696,00 zł. Zakres zadania obejmuje:    wykonanie terenów zielonych, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ustawienie koszt na śmieci, ławek, oraz stojaków do rowerów, wykonanie parkingu dla przybywających na teren miejsca rekreacji, wykonanie fontanny.

PROJEKT zagospodarowania  terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu_v4 oraz PZG_nasadzenia)

_____________________________________________________________________________________________

Kolejne środki na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa przyjął listę kolejnych projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Lista beneficjentów poniżej.

Na liście znalazło się 67 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 36,6 mln zł. Jednak dostępny limit środków nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich poprawnych wniosków o przyznanie pomocy. W związku z tym współfinansowanie obejmie projekty umieszczone na liście operacji od pozycji 1 do pozycji 36 (włącznie).

W przypadku ewentualnego zwolnienia środków finansowych, będą one sukcesywnie przeznaczane na realizację kolejnych projektów z listy operacji do wyczerpania limitu dostępnych środków.

Uchwała Nr 39/1316/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 39/1316/14 - lista operacji

_____________________________________________________________________________________________

Kolejne miliony dla Gminy !

W dniu 12 września 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach naboru złożono 72 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 78 285 073,53 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska - Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - o wartości 1 132 463,62 znajduje się na 42 pozycji.

____________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 dla Działania 2.3

Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach naboru złożono 62 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 113 246 543,10 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista projektow zlozonych w ramach konkursu dla dzialania 2.3. Lista projektow zlozonych w ramach konkursu dla dzialania 2.3..pdf

____________________________________________________________________________

Budowa Chodnika wzdłuż ulicy Chełmińskiej w Czarżu.

Trwają prace związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Chełmińskiej w Czarzu.

Inwestycja jest realizowana w ranach inicjatywy lokalnej przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (ok 130 tys zł).

Przewodniczacy Rady Gminy i Wójt Gminy składają serdecznie podziękowanie Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu i mieszkańcom za czynny udział w realizacji przedsiewzięcia ___________________________________________________________________________

Budowa bieżni w miejscowości Czarże.
W ramach zadania jest budowana bieżnia 4-torowa tartanowa wraz ze zeskokiem skoczni w dal. Wokół bieżni i zeskoku skoczni wykonana zostanie opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm. Koszt całkowity zadania 165.066,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 80% wartości netto inwestycji. Inwestycja ta wzbogaci bazę sportową w miejscowości Czarże, a także w pełni wpisuje się w zadania realizowane przez Zespół Szkół w Czarżu w ramach zajęć z wf. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to początek roku szkolnego.


___________________________________________________________________________

Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia boiska jako nawierzchnia poliuretanowej z przeznaczeniem do gier zespołowych tj. piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, piłka nożna. Boisko będzie wyposażone w nowe trybuny (162  miejsca). Wykonane zostanie także nowe oświetlenie boiska wraz z monitoringiem. Koszt zadania objętego dofinansowaniem: 473.550,00 zł brutto. Zadania objęte wsparciem unijnym w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% wartości netto inwestycji. Inwestycja przyczyni się do rozwoju bazy sportowo – turystycznej miejscowości Ostromecko oraz wpisuje się w zadania realizowane przez Zespół Szkół w Ostromecku w ramach zajęć z wf. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to początek roku szkolnego.


 

 

________________________________________________________________________________

Budowa ścieżki rowerowej 

29 maja w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych, które połączą już istniejące trasy na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, powiatu chełmińskiego oraz Torunia i powiatu toruńskiego. Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska powstanie ok. 8 km ścieżek (wartość zadania ok. 3.700.000,00 zł) z    rekordowym dofinansowaniem w wysokości ok. 3.000.000,00 zł ze środków unijnych (85%). Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowane w 50% ze środków gminy i Powiatu Bydgoskiego (bez kosztów wykupów gruntów). Prace rozpoczęły się 9 czerwca i zakończą się we wrześniu br. Ścieżka będzie budowana w m. Strzyżawa na drodze krajowej nr 80 w kierunku mostu oraz w Dąbrowie Chełmińskiej i Gzinie, gdzie połączy się już z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą  z Torunia. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej jeszcze raz dziękuje wszystkim tym mieszkańcom, którzy zgodzili się oddać część swoich gruntów pod ścieżkę rowerową, bo dzięki temu będzie ona biegłą w bezpiecznej odległości o drogi wojewódzkiej nr 551 (ze względów topograficznych i braku uregulowania własności, część ścieżki będzie budowana także w pasie drogowym).  


_______________________________________________________________________________

Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Plac zabaw postał na działce nr 38 koło przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej. Jest wyposażony w następujące urządzenia zabawowe i towarzyszące: huśtawki na sprężynie – 6 szt., zjeżdżalnia głęboka z trampem – 1 szt., huśtawka podwójna wagowa – 1szt., pomost wiszący z z 2 trampami – 1szt., ścianka wspinaczkowa, drabinka, tunel, lina do wspinania, kładka oraz zjeżdżalnia – 1 kpl., piaskownica – 1 szt., ławki – 3 szt., kosze 2 szt.

Natomiast plac rekracyjno – sportowy zlokalizowany jest przy ul. Rzemieślniczej w tzw. „małym lasku”. Jest wyposażony w następujące urządzenia zabawowe i towarzyszące: huśtawki na sprężynie – 3 szt., huśtawka podwójna wagowa – 1szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,  ścianka wspinaczkowa, drabinka, tunel, wieża  oraz zjeżdżalnia – 1 kpl., zestaw sprawnościowy (drabinka, ścianka wspinaczkowa, lina) – 1 kpl.,  ławki – 3 szt., kosze 2 szt., posadzono również 130 szt. krzewów iglastych. W ramach zadania zamontowano również urządzenia do siłowni zewnętrznej: urządzenie stymulujące ruch biegacza, urządzenie stymulujące ruch motyla, urządzenie stymulujące ruch wahadłowy bioder, urządzenie stymulujące ruch wahadła, urządzenie stymulujące ruch wiosłowania. Wykonano również boisko do siatkówki. Koszt całkowity zadania: 111.985,35 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 80% wartości netto inwestycji.

________________________________________________________________________________

Utwardzenie terenu w Parku Razyna w Ostromecku.

W roku bieżącym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Ostromecko wykonało utwardzenie terenu w Parku Razyna za kwotę 10.000 zł.
Chodnik skomunikował ulicę Szkolną z ul. Wiślaną, tym samym ułatwił dostęp do Zespołu Szkół oraz kościoła, świetlicy wiejskiej i biblioteki.


___________________________________________________________________________

Remont ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

– asfaltowanie ok 0,65 km długości


________________________________________________________________________________

Zbiornik wodny w Wałdowie Królewskim


Zakończono prace pielęgnacyjne przy zagospodarowaniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Wałdowie Królewskim.

Oczyszczony zbiornik wodny uzyskał dofinansowanie z tzw "Małych Projektów LGD" . Rada Sołecka Wałdowo Królewskie na ten cel,w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczyła kwotę 10.000 zł. To kolejne miejsce na terenie gminy po Gzinie i Janowie, gdzie zbiornik wodny stał się centrum rekreacyjno wypoczynkowym danej miejscowości.

____________________________________________________________________________________

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m w Nowym Dworze

przy osiedlu KONTY.

Koszt 21000 zl - płatne z funduszu soleckiego Sołectwa Nowy Dwór.'


____________________________________________________________________________________

Latarnia hybrydowa na os. Pod Gruszą w Ostromecku

- koszt zadania 10.588,00 zł.
Latarnia oświetla wjazd na osiedle - ze wzgledu na brak oświetlenia drogowego  wybrano technologię lampy zasilanej zarówno energią pozyskaną z energii solarnej jak i wietrznej:

__________________________________________________________________________________

Latarnia hybrydowa na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej i ul. Leśnej w Czarżu

- koszt zadania 9.112,00 zł.
Latarnia oświetla wjazd na ul. Leśną.Ze względu na brak oświetlenia drogowego  wybrano technologię lampy zasilanej zarówno energią pozyskaną z energii solarnej jak i wietrznej.

________________________________________________________________________________

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gzinie Dolnym.

 Obecnie trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gzinie Dolnym. Zadanie realizowane jest sposobem gospodarczym przy współpracy pracowników Urzędu Gminy oraz czterech wykonawców zewnętrznych zapewniających realizację poszczególnych etapów obejmujących pielęgnację zieleni przydrożnej, remont przepustów i rowów przydrożnych, prace przygotowawcze, roboty ziemne, dostawy kruszywa, pracę maszyn drogowych oraz roboty nawierzchniowe. Przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości ok. 1 km na podbudowie z tłucznia betonowego, ustawienie niezbędnego oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Po wykonaniu głównego zakresu przewiduje się realizację prac wykończeniowych i porządkowych. Zakończenie zadania planuje się w miesiącu lipcu 2014 r. Koszt inwestycji wyniesie ok. 290 tys. zł.


______________________________________________________________________________

Tablice interaktywne


W roku szkolnym 2013-2014 szkoły z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska zostaną wyposażone w zestawy tablic interaktywnych w ramach Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” działanie 4.2 .

Każda szkoła dla klas IV-VI szkoły podstawowej otrzyma zestaw składający się z następujących elementów:

1. Tablica interaktywna

2. projektor multimedialny o bardzo krótkiej ogniskowej

3. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem edukacyjnym

4. regulowana podstawa mocująca tablicę interaktywną oraz projektor do ściany

5. usługi związane z profesjonalną instalacją tablicy, projektora oraz okablowania

6. szkolenie z zakresu wykorzystania zestawu.

Wielkość wsparcia z środków UE wynosi 75% wydatków kwalifikowanych, natomiast wkład własny partnera to 25% wartości inwestycji.

Nasza gmina zadeklarowała wyposażenie 13 klas w takie zestawy tj. 4 zestawy do Z. Sz. w Czarżu, 2 zestawy do Z. Sz. w Ostromecku oraz 7 zestawów do Z. Sz. w Dąbrowie Chełmińskiej.

Koszt jednego zestawu szacuje się ok. 15 197,57 zł.

Całkowity koszt to kwota ok. 197 568,41 zł z tego dofinansowanie z funduszu UE to kwota 148 176,31 zł natomiast wkład własny partnera to kwota ok. 49 392,10 zł

 

Opracowała:

Małgorzata Sadurska

________________________________________________________________________________________


Impreza plenerowa "Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych  regionu"


Gmina Dąbrowa Chełmińska  dnia 24 marca  2014 złożyła wniosek  do LGD Zakole Dolnej Wisły  na organizację  imprezy plenerowej „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w miejscowości Otowice w ramach działania "Małe Projekty". Wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 26.000,00 zł
Informujemy, iż 7 kwietnia 2014  Rada stowrzyszenia Lokalna Grupa Dziłania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała oceny wniosków złożonych w tegorocznym naborze w ramach działania "Małe Projekty". Wszystkie operacje zostały ocenione jako  zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zakresem tematycznym naboru, jak również wszystkie operacje uzyskały minimalną wymaganą średnia liczbę punktów w ocenie zgodności lokalnymi kryteriami.

LISTA OPERACJI OCENIONYCH znajduje się w poniższym załączniku.


lista operacji ocenionych MP 2014
_______________________________________________________________________________________

Budowa kanalizacji  w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia 25-07-2013 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek dotyczył planowanych do wykonania robót kanalizacyjnych w 2014 roku w Dąbrowie Chełmińskiej. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 184 677,00 zł.

Dnia 12-02-2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała zatwierdził listę operacji  do wsparcia.

Gmina Dąbrowa Chełmińska zajęła bardzo dobre 24 miejsce na 60 projektów złożonych w konkursie, osiągając 10 pkt.

Kwota dofinansowania jest tożsama z wnioskowaną.

 Poniżej link pod którym można znaleźć uchwałę, listę, oraz więcej informacji na powyższy temat.

http://www.mojregion.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/aktualnosci/czytaj/items/ponad-30-milionow-zlotych-na-gospodarke-wodno-sciekowa.html

_____________________________________________________________________


Dnia 27-01-2014 roku gmina Dąbrowa Chełmińska otrzymała informacje o zatwierdzeniu listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista Wniosków o dofinansowaniedotyczy składanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz komponentu regionalnego. Nabór wniosków dotyczył działania 9.1.2, czyli "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na kwote ok 590 000,00 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej projektu otrzymaliśmy informację, iz proponowana kwota dofinansownaia to 531 349,16 zł. Gmina ma zamiar przystąpić do negocjacji odnośnie ostatecznej kwoty dofinansowania. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w realizacji projektu Gmina nie wskazywała wkładu pieniężnego, lecz wyłącznie wkład rzeczowy, co za tym idzie projekt finansowo w najmniejszym stopniu nie bedzie obiążał budżetu Gminy.

Projekt został oceniony bardzo wysoko, bo na 98,5 pkt co uplasowało Dąbrowę Chełmińską na 23 pozycji na 84. Dla porównania Miasto Bydgoszcz uplasowało się na 22 pozycji z tożsamą ilością punktów co Gmina Dąbrowa Chełmińska. 

Dzięki projektowi uczniowie będą mieli sposobność uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, „żywych lekcjach” z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego oraz skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie otrzymają również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet