Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska. Projektodawcą oraz realizatorem inicjatywy jest Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy

Projekt realizowany w okresie od października 2010 r. do marca 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Cel projektu

Projekt ma na celu przeszkolenie, w ramach integracji społecznej, młodzieży gimnazjalnej z zakresu chorób i problemów, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne, sposobów postępowania z osobami niepełnosprawnymi i udzielania im pomocy. Objęcie opieką oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych po zakończeniu projektu. Wsparcie rodzin i opiekunów dzieci młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy.

Kto może wziąć udział

Młodzież gimnazjalna, dzieci i młodzież niepełnosprawna, rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.

Działania projektowe obejmują:

    Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • rodzaje i stopnie niepełnosprawności
  • sposoby postępowania z osobą niepełnosprawną
    Zajęcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych
  • cykliczne spotkania integracyjne prowadzone przez psychologa
  • wyjazd do kina i teatru w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Rekrutacja uczestników

Uczestnicy rekrutowani  spośród uczniów szkół gimnazjalnych oraz rodzin objętych pomocą GOPS na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

 

ULOTKA

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet