Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Szanowni Państwo już w połowie sierpnia (planowany termin naboru 15-31.08.2018) Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły planuje dodatkowe- ponadprogramowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie :

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Będą to nabory uzupełniające, wynikające z oszczędności, jakie powstały w wyniku rezygnacji wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ubiegłorocznych naborach nr 1/2017 i 2/2017 Zaplanowana pula środków w ramach PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi 150 000 zł ( 3 premie po 50 000 zł)

Zaplanowana pula środków w ramach ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi 419 173,00 zł ( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł, refundacja na poziomie 70% )

Właściwe konkursy przewidujące wyższe pule środków na oba zakresy wsparcia zaplanowano na I półrocze 2019 r., gdzie na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaplanowano – 550 000 zł (11 premii po 50 000 zł) oraz na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 700 000 zł ( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł, refundacja na poziomie 70% )

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników. Na doradztwo można umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36. Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie w godzinach 8.00.-15.00

Z dokumentami dotyczącymi planowanych naborów można zapoznać się na stronie WWW.zakolewisly.pl

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet