Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMIProjekt partnerski pt. „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący

2) Gminę Białe Błota

3) Gminę Dąbrowa Chełmińska

4) Gminę Dobrcz

5) Gminę Koronowo

6) Gminę Nowa Wieś Wielka

7) Gminę Osielsko

8) Gminę Sicienko

9) Gminę Solec Kujawski

10) Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico" Sp. z o.o


Wartość projektu wynosi:  1 561 365,88 zł

dofinansowanie projektu z UE: 1 315 919,16 zł


CELEM PROJEKTU JEST:

Poprawa efektywności działania JST i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST stanowiących 100% powiatu bydgoskiego woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych, w tym dla potrzeb monitorowania oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA

1) Integracja i modernizacja w 8 JST obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

2) Wdrożenie rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców

4) Objęcie szkoleniami 45 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze podatków i opłat

5) Objęcie szkoleniami 30 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami

6) Objęcie szkoleniami 150 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:

1) 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

2) 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

3) 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)

4) 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)

5) 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)

6) 225 Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet