Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Urząd Gminy informuje o możliwości udziału w dofinansowanych szkoleniach z języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego w ramach projektu pt. " W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz- certyfikowane szkolenia językowe" .

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 do 67 lat, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji lub kompetencji językowych. Wsparcie mogą uzyskać osoby z niskim wykształceniem, osoby powyżej 50 roku życia nieprowadzące działalności gospodarczej bez względu na wykształcenie oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach trybu pozakonkursowego podziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie:   www.projektmowiszmasz.pl 


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet