Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Dotacji podlegają: Zakup, montaż i uruchomienie ekologicznego źródła ciepła współfinansowane ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uprawnieni/beneficjenci: Beneficjentami programu mogą być właściciele i współwłaściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Wysokość dofinansowania: 4.000,00 zł do instalacji jednego źródła ciepła w jednym lokalu lub budynku mieszkalnym.

Termin składania wniosków: Od 30 marca do 20 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Zasady udzielania dotacji i formularze wniosków: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (w zakładce Dotacje – Program EKOpiec 2018)

Dodatkowe informacje: nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - pokój nr 7.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet