Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT

Piątek, 31.03.2017
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 11/2017 z 29 marca 2017 roku

Decyzja o środowiskowych [...]Piątek, 31.03.2017
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE z dnia 29 marca 2017 [...]Poniedziałek, 23.01.2017
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

[...]Wtorek, 10.01.2017
Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie realizacji inwestycji

[...]Piątek, 25.11.2016
PROTOKÓŁ

Protokół ze spotkania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 dotyczącego planowanej budowy linii elektroenergetycznej dwutorowej 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz - Węgrowo protokół- kliknij, aby [...]Wtorek, 22.11.2016
Zajęcie stanowiska w sprawi rozstrzygnięcie-Linia 400kV

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko - pomorskim”, realizowanego w [...]Poniedziałek, 17.10.2016
wyjaśnienia do złożonych uwag do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko

wyjaśnienia do złożonych uwag do raportu oddziaływania inwestycji na [...]Czwartek, 29.09.2016
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

[...]Poniedziałek, 19.09.2016
Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji dot.linii 400 kV

W dniu 16 września do Urzędu Gminy dotarło pismo WOO.4202.I.2015.KŚ.36 z dnia 13 września 2016 r. z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko - pomorskim”, realizowanego [...]Wtorek, 09.08.2016
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]Czwartek, 07.07.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

[...]Wtorek, 28.06.2016
zawiadomienie o zakończeniu postepowania dot budowy linii 400 kV

W dniu 28.06.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła prośba o wywieszenie na tabl. ogł. i opublikowanie na BIP urzędu poprawionego zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. „Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz - [...]Środa, 22.06.2016
Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko - [...]Czwartek, 02.06.2016
Zawiadomienie

[...]Poniedziałek, 30.05.2016
Protokół ze spotkania w Boluminie w dniu 17.05.2016

Dnia 17.05.2016 w świetlicy wiejskiej w Boluminie odbyło się spotkanie w sprawie planowanej budowy linii 400 kV. protokół- kliknij, aby pobrać informacja [...]Czwartek, 12.05.2016
Odpowiedź Nadleśnictwa Toruń w sprawie możliwości zmiany lokalizacji linii dwutorowej 400 kV relacji Jasiniec-Grudziądz - Węgrowo

[...]Środa, 27.04.2016
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

[...]Środa, 23.03.2016
Stanowisko Nadleśnictwa Toruń dot. lokalizacji linii napowietrznej dwutorowej o napięciu 400 kV relacji Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo

[...]Środa, 16.03.2016
Stanowisko Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie lokalizacji linii dwutorowej o napięciu 400 kV relacji Jasiniec-Grudziądz-Węgorzewo

Stanowisko Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie lokalizacji linii dwutorowej o napięciu 400 kV relacji Jasiniec-Grudziądz-Węgorzewo-kliknij [...]Czwartek, 10.03.2016
Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w Dolinie Wisły – możliwości i zagrożenia

Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w Dolinie Wisły – możliwości i zagrożenia [...]Wtorek, 01.03.2016
Opinia Nadleśnictwa Toruń dotycząca lokalizacji słupów na terenach leśnych w Wałdowie Królewskim

Opinia Nadleśnictwa Toruń dotycząca lokalizacji słupów w na terenach leśnych w Wałdowie [...]Czwartek, 31.12.2015
Protokół ze spotkania w dniu 17.12.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Boluminie w sprawie planowanej budowy linii elektroenergetycznej dwutorowej 400kV relacji Jasiniec -Grudziądz Węgrowo na obszarze wsi Bolumin

W spotkaniu udział wzięli wg listy obecności:  Przebieg spotkania: 1. Radosław Ciechacki Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powitał zebranych. Przedstawił cel spotkania tj. wyjaśnienie zarzutów i pytań sformułowanych w protokole ze spotkania, które odbyło się dnia 17.11.2015 r. Zaproponował, aby przedstawiciele „Wykonawcy budowy linii elektroenergetycznej” udzielali odpowiedzi na kolejno sformułowane zarzuty i pytania. 2. P. Marek Rakoczy [...]Piątek, 11.12.2015
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

  Uprzejmie informuję, że dnia 17 grudnia 2015 r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Boluminie odbędzie się spotkanie dotyczące budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Jasiniec- Grudziądz z przedstawicielami PILE ELBUD. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.      [...]Czwartek, 03.12.2015
Protokół ze spotkania w dniu 17.11.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Boluminie w sprawie planowanej budowy linii elektroenergetycznej dwutorowej 400kV relacji Jasiniec -Grudziądz Węgrowo na obszarze wsi Bolumin

[...]Piątek, 13.11.2015
Odpowiedź na interpelacje w sprawie warunków budowania linii energetycznych w Polsce

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska z upoważnienia Ministra - na interpelacje nr 13429  w sprawie warunków budowania linii energetycznych w [...]Czwartek, 02.07.2015
Protokół ze spotkania w sprawie przebiegu linii energetycznej 2x400 kV które odbyło się w dniu 19 maja 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Boluminie.

Protokół ze spotkania w sprawie przebiegu linii energetycznej 2x400 [...]Wtorek, 28.04.2015
informacja o spotkaniu informacyjnym dot. przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego

informacja o spotkaniu [...]Wtorek, 28.04.2015
przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego w rejonie projektowanej linii 400kV i istniejącej linii 220kV

uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego załącznik do uchwały o przystąpieniu o sporządzenia planu [...]Wtorek, 23.09.2014
Wstępne uzgodnienia PKP Linie Kolejowe S.A.

Odpowiadając na pismo znak: WP/375/BAP/2014 z dnia 27.05.2014 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy uzgadnia wstępnie trasę projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Jednocześnie przedstawiamy warunki wykonania skrzyżowań projektowanej linii elektroenergetycznej z torami linii kolejowych nr: 1. 209 Bydgoszcz Wschód- Kowalewo Pom.: - w gminie Dąbrowa Chełmińska na dz. nr 9; - w gminie Unisław na dz. nr [...]Poniedziałek, 01.09.2014
Protokół ze spotkania dn. 17.07.2014r.

Protokół do [...]Środa, 30.10.2013
PSE wybrało najkorzystniejszą ofertę na budowę linii

Dokument znajduje się na stronach PSE kliknij, aby pobrać [...]Piątek, 16.08.2013
Wniosek PSE do Marszałka Województwa w sprawie wprowadzenie zmian do planu zaposp. przedstrzennego

Wniosek PSE do pobrania Załącznik do wniosku do pobrania [...]Piątek, 16.08.2013
Informacja o zakończeniu działań dotyczących ustalenia trasy linii

Pismo do pobrania [...]Czwartek, 11.07.2013
Rekomendowana trasa linii 400 kV

Rekomendowana trasa linii 400 kV - kliknij, aby [...]Czwartek, 11.07.2013
PROTOKOŁY ZE SPOTKAŃ W SPRAWIE BUDOWY LINII

Protokół z dnia 17.04.2013 roku ( do pobrania)   Protokół z dnia 19.04.2013 roku (do pobrania) Protokół z dnia 25.06.2013 ( do pobrania) [...]Czwartek, 11.07.2013
Notatka ze spotkania w dniu 20.05.2013

Notatka ze spotkania w dniu 20.05. w sprawie budowy napowietrznej linii energetycznej (do pobrania) Załącznik (do [...]Wtorek, 07.05.2013
Opinia w sprawie proponowanego przebiegu linii przez lasy Nadleśnictwa Toruń.

Opinia w sprawie proponowanego przebiegu linii przez lasy Nadleśnictwa Toruń. Do pobrania.Załącznik mapa [...]Czwartek, 18.04.2013
Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r.

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. - kliknij oby zapoznać się z [...]Czwartek, 28.03.2013
Odpowiedź na pismo w sprawie protestu

W dniu 27 marca br do Urzędy wpłynęło pismo Polskich Sieci Energetycznych, będące odpowiedzią na protest wystosowany przez stowarzyszenie Ruch Społeczny "Eko - Życie". Skan dokumentu do pobrania - [...]Czwartek, 06.12.2012
Konsultacje

SPOTKANIE 17 grudnia 2012 roku godz. 13.00 Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej Informujemy że spotkanie zaplanowane w/w terminie zostaje odwołane przez przedstawicieli inwestora. Planowane jest na styczeń 2013 roku bliższe informacje wkrótce. (zobacz pismo) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protokół ze spotkania nieformalnego komitetu protestującego przeciwko budowie linii [...]Czwartek, 14.02.2013
Protokół ze spotkania Wójta z przedstawicielami Ruchu Społecznego

Spotkanie Wójta Gminy z Prezydium Stowarzyszenia Ruch Społeczny Eko-życie odbyło się 29 stycznia br w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Tematem tego spotkania, któremu przewodniczył Wójt Gminy, było ustalenie wspólnego stanowiska w kwestii budowy i przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400V. Konkluzją tego spotkania jest konieczność przeprowadzenie szerszych działań informacyjnych oraz spotkanie w przedmiotowej sprawie z Władzami [...]Czwartek, 17.01.2013
Pismo Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

kliknij, aby uzyskać dostęp do pełnej treści dokumentu PISMO DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (do pobrania) [...]Piątek, 14.12.2012
Ustalanie przebiegu linii 2x400 kV

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU dabrowachelminska.lo.pl/files/File/przezentacja.pdf PROJEKTOWANA LINIA [...]Piątek, 14.12.2012
Ustalanie przebiegu linii 400kv

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU - prezentacja [...]Czwartek, 06.12.2012
Koncepcje przebiegu linii 400KV - historia

Poniżej linki do wyszczególnionych dokumentów (po kliknięciu na poszczególne informacje otworzy się plik pdf): PROTEST MIESZKAŃCÓW Z 2007 ROKU WYSTĄPIENIE WÓJTA DO PSE WYSTĄPIENIE WÓJTA DO PSE cd ZMIANA TRASY 2007 ZMIANA TRASY 2008           ZMIANA TRASY 2008 cd ZMIANA TRASY 2009 I        ZMIANA TRASY 2009 II     ZMIANA TRASY 2009 III [...]Czwartek, 06.12.2012
Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - kliknij [...]Copyright © 2007 by Logonet