Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Czwartek, 16.02.2017
Modernizacja drogi w Gzinie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 050516 C w Gzinie  ul. Okrężna. Długość odcinka do modernizacji ok. 900m. Szerokość jezdni asfaltowej 4 mb. Szacowany koszt zadania to 236.500,00 zł z czego 150.000,00 zł (środki Gminy Dąbrowa Chełmińska) oraz 86.500,00 zł (środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej). stan na 17.08.2017r. stan na [...]Piątek, 16.06.2017
Nakładki asfaltowe na drogach gminnych

Rada Gminy na sesji w dniu 25 maja br. zwiększała listę inwestycji drogowych przeznaczonych do asfaltowania, nowe zadania to: 1. Modernizacja drogi gminnej w Boluminie (przy świetlicy wiejskiej) odcinek długości 0,15 km - 34.000,00 zł; stan na 07.07.2017r. stan na 06.07.2017r. stan na 20.06.2017r.przed planowaną inwestycją 2. Modernizacja ul. Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej (0,5 km od ul. Bazowej do ul. Toruńskiej) - 100.000,00 zł; [...]Czwartek, 13.07.2017
KOLEJNA DOTACJA DLA GMINY 305.000,00 zł

DOTACJA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU (STAREJ SZKOŁY)  ZESPOŁU SZKÓŁ  IM. CELESTYNA KAMIŃSKIEGO W WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM. OCENA STRATEGICZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE - kliknij, aby [...]Czwartek, 13.07.2017
KOLEJNEA DOTACJA DLA GMINY

Kolejne środki zewnętrzne wpłyną do budżetu gminy: a) 40.000,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie przedsięwzięcia edukacyjnego „Kraina miodem płynąca”. Łączny koszt zadania:58.000,00 zł; b) 1.519.946,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w [...]Czwartek, 16.02.2017
Termomodernizacja

W 2017 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska planuje przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku szkolnego w Wałdowie Królewskim (stara szkoła).  W ramach zadania nastąpi wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian elewacyjnych, wymian instalacji co. Przewidywany koszt zadania ok. 655.000,00 zł. Zadanie ma być realizowane w ramach schematu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - planowany nabór wniosków przełom lipca i sierpnia. Przewidywana wielkość [...]Wtorek, 07.02.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Dynamiczny rozwój gminy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) powoduje, że od paru lat większość środków inwestycyjnych, w budżecie gminy, jest przeznaczana na rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej. W 2017 r. planuje się wykonanie następujących inwestycji: 1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Linie w Dąbrowie Chełmińskiej - zakładany koszt: 20.000,00 zł;; 2. Budowa sieci wodociągowej na ul. Nowej w Dąbrowie Chełmińskiej - zakładany [...]Piątek, 16.06.2017
Projekt edukacyjny

Udało się nam pozyskać 40.000,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na projekt edukacyjny "Kraina miodem płynąca". Projekt zakłada powstanie plenerowej sali edukacyjnej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, propagującej pszczelarstwo. Łączny koszt zadania: 58.000,00 [...]Piątek, 17.02.2017
Budowa oświetlenia

Rada Gminy na sesji w dniu 25 maja br. dokonała zmian w planowanych inwestycjach oświetleniowych: 1. ul. Sosnowa w Wałdowie Królewskim - I etap: 40.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł z funduszu Sołectwa Wałdowo Królewskie; 2. Budowa oświetlenia drogowego Czemlewo-Janowo II etap: 8.000,00 zł z funduszu Sołectwa Czemlewo; 3. Budowa oświetlenia drogowego w Reptowie - I etap opracowanie dokumentacji technicznej: koszt 4.000,00 zł z funduszu Sołectwa Reptowo; 4. Budowa [...]Wtorek, 07.02.2017
Przebudowa ul. Rydygiera i części ul. Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej

Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: Przebudowa ul. Rydygiera i  części ul. Rzemieślniczej  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (poz. 74 w rankingu). Wnioskowana kwota dofinansowania to 497.373,00 zł.  Koszt całkowity inwestycji ok. 826.665,00 zł. Planowane zakończenie zadania 30.06.2017r. W ramach zadnia zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, chodniki, kanalizacja deszczowa. 31.05.2017r. [...]Wtorek, 07.02.2017
Budowa chodników

Budowy chodników przy drogach gminnych: 1. Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w Ostromecku (nawierzchnia z płyt ażurowych wraz z chodnikiem); Koszt projektu: 3.000,00 zł. 2. Budowa chodnika na ul. Długiej w Gzinie  - III etap (od remizy OSP do stawu). Koszt: 41.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Gzin: 11.000,00 zł; 3. Budowa chodnika w Strzyżawie II etap (na odcinku od wiaduktu do drogi wewnętrznej na osiedlu). Koszt; 42.000,00 zł, w tym z funduszu [...]Wtorek, 07.03.2017
Projekt zagospodarowania terenu parkingu przy szkole w Czarżu

Projekt [...]Poniedziałek, 20.02.2017
Świetlice wiejskie

Gmina Dąbrowa Chełmińska przygotowuje dokumentację kosztorysowo-budowlaną na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Gzinie, Czemlewie i Rafie. W ramach planowanych do przeprowadzenia robót w Gzinie zostanie przeniesiona świetlica do pomieszczeń po sklepie, wymieniona zostanie instalacja elektryczna i wentylacyjna, remont sanitariatów i wszystkich pomieszczeń świetlicowych (ściany, posadzki), zostanie wykonane centralne ogrzewanie sali i świetlicy, [...]Czwartek, 16.02.2017
Budowa ściezki rowerowej Dabrowa Chełmińska-Dębowiec z odgałęzieniem do Janowa

W  II kwartale bieżącego roku gmina Dąbrowa Chełmińska zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska-Dębowiec z odgałęzieniem do Janowa. Długość trasy rowerowej ok. 10 km, o szerokości 2 mb. Przewidywany koszt zadania ok. 4.500.000,00 zł. Planowana wysokość dofinansowania to ok. 3.600.000,00 zł z schematu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2018. Zadanie będzie [...]Wtorek, 07.02.2017
Modernizacja dróg gminnych

W ramach wspólnych inicjatyw sołectw i gminy na rok bieżący przewidziano następujące modernizację dróg gminnych: 1. Asfaltowanie drogi gminnej nr 050508C w Boluminku (na odcinku od cmentarza w kierunku ul. Toruńskiej), ok. 250 mb - koszt: 40.000,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Bolumin: 10.000,00 zł; 2. Asfaltowanie drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze (od drogi wojewódzkiej w kierunku bloków), ok. 250 mb - koszt 40.000,00 zł , w tym z funduszu [...]Wtorek, 07.02.2017
Budowa zatoki autobusowej na ul. Bydgoskiej w Gzinie

W budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na budowę zatoki autobusowej na ul. Bydgoskiej w Gzinie (droga wojewódzka nr 551, zatoka w kierunku Bydgoszczy). W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych jak i dzieci korzystających z dowozu do [...]poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet