Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Środa, 25.05.2016
Przebudowa ulicy Rydygiera i części ul. Rzemiślniczej w miejscowości Chełmińska

Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: Przebudowa ul. Rydygiera i  części ul. Rzemieślniczej  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (poz. 74 w rankingu). Wnioskowana kwota dofinansowania to 508.079,00 zł. Operacja   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt [...]Środa, 27.04.2016
Budowa oświetlenia drogowego na os. Pod Gruszą w Ostromecku

07.12.2016r. Trwają prace instalacyjne oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i części ul. Wiślanej w Ostromecku os Pod Gruszą. Wartość prac to 109.000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót montażowych 31.12.2016 r. Termin włączenia instalacji oświetleniowej jest w gestii zakładu energetycznego. 27.04.2016r. Budowa oświetlenia drogowego na os. Pod Gruszą w Ostromecku - na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 33.000,00 zł. Gmina stara [...]Środa, 27.04.2016
Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej

07.12.2016r. Trwają prace instalacyjne oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Wartość prac to ok. 75.000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót montażowych 31.12.2016 r. Termin włączenia instalacji oświetleniowej jest w gestii zakładu energetycznego. 27.04.2016r. Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej - I etap realizacji inwestycji w roku 2016 obejmować będzie opracowanie dokumentacji [...]Poniedziałek, 25.04.2016
Budowa sieci wodociągowej w m. Boluminek

01.12.2016r. Na terenie wsi Boluminek  przedłużono sieć wodociągową wzdłuż gminnej drogi gruntowej dz. nr 80/3. Długość wykonanej sieci wynosi 100 mb i zakończona jest hydrantem przeciwpożarowym. 25.04.2016r. Budowa sieci wodociągowej w m. Boluminek . Planuje się przedłużenie sieci wodociągowej na odcinku drogi gminnej od strony cmentarza w kierunku ul. Toruńskiej. Planowany koszt zadania 12.000,00 [...]Poniedziałek, 25.04.2016
Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w m. Wałdowo Królewskie

01.12.2016r. Budowę sieci wodociągowej przeprowadzono w Wałdowie Królewskim wzdłuż ul. Długiej, pod drogą powiatową dz. nr 94/2 oraz 8/6. Zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej długości 180 mb wraz z niezbędną armaturą i uzbrojeniem w hydranty przeciwpożarowe. 25.04.2016r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w m. Wałdowo Królewskie. W związku z planowana na rok bieżący przebudową ul. Długiej zaistniała konieczność rozbudowy sieci [...]Piątek, 04.11.2016
Przebudowa ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej

W dniu 20 października Gmina Dąbrowa Chełmińska podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn.:'Przebudowa ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej", z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania. Do budżetu gminy wpłynęła na początku roku 2016 kwota dofinansowania w wysokości 156.000,00 zł, a teraz otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze. zł. Łączny koszt dofinansowania zadania wyniósł: 431.677,46 zł,a całkowity koszt zadania: ok. [...]Środa, 12.10.2016
Termomodernizacja budynku szkoły w Wałdowie Królewskim

W dniu 11 października został złożony wniosek do Biura ZIT w Bydgoszczy o dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoły w Wałdowie Królewskim.  Wnioskowana kwota pomocy: 300.000,00 zł, koszt zadania (wartość z kosztorysu inwestorskiego): 620.000,000 zł. W ramach zadania zostanie usunięte pokrycie eternitowe z dachu i zastąpione blachodachówką, nastąpi docieplenie ścian i wymiana źródła ogrzewania na pompę powietrzną. Planowany termin [...]Poniedziałek, 05.09.2016
Program rewitalizacji

Informujemy, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.428,00 zł. na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska, z konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program ten pozwoli w przyszłości na aplikowanie do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie zadań z różnych dziedziny. Informacja [...]Poniedziałek, 16.05.2016
Remont nawierzchni przy mogile pomordowanych w Dąbrowie Chełmińskiej

2.09.2016r. Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska przyznało kwotę 10.000,00 zł na remont nawierzchni wokół pomnika. Obecnie chodnik (betonowy) jest popękany z licznymi ubytkami. Całkowity budżet zadania to ok. 22.500,00 zł, w tym dotacja od wojewody 500,00 zł, 10.000,00 zł ROWiM i robocizna po stronie gminy. W ubiegłym roku w celu przygotowania miejsca pod inwestycję wycięliśmy 2 świerki, [...]Środa, 17.08.2016
Modernizacja ul. Podgórnej w Czarżu

2.09.2016 r. Zakończyła się modernizacja ul. Podgórnej w Czarżu 25.08.2016r. 17.08.2016r. Trwają prace przygotowawcze i roboty ziemne przy rekultywacji ul. Podgórnej w Czarżu. Po wykorytowaniu drogi zostanie wykonana podbudowa z kruszywa i pod koniec sierpnia nastąpi wykonana nawierzchnia asfaltowa. Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 4 maja br. przyjął uchwałę NR 18/550/16 w [...]Piątek, 02.09.2016
Koncepcja oświetlenia os. Pod Gruszą w Ostromecku

W załączeniu przedstawiamy koncepcję planu budowy oświetlenia drogowego os. Pod Gruszą w Ostromecku. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa i gmina przystąpi do realizacji zadania w I etapie tj. budowa oświetlenia na ul. Malinowej. Koszt zadania w roku 2016: 82.000,00 zł. koncepcja - [...]Środa, 17.08.2016
Modernizacja ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

25.08.2016r. Zakończyła się modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Odcinek o długości ok. 0,3 km, szerokości jezdni 5 mb zyskał nawierzchnię asfaltową. 17.08.2016 r. Zakończyły się prace przygotowawcze i została wykonana podbudowa na części ulicy Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Do końca sierpnia ten odcinek ul. Targowej zyska nawierzchnię asfaltową. Modernizacja ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Jest to I etap [...]Wtorek, 16.02.2016
Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul. Strażacka w miejscowości Wałdowo Królewskie

25.08.2016 r. Zakończyła się modernizacja drogi gminnej nr 050508C ulicy Strażackiej w Wałdowie Królewskim. Odcinek o długości ok. 0,25 km, szerokości jezdni 4 mb zyskał nawierzchnię asfaltową. 16.02.2016 r. Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul. Strażacka w miejscowości Wałdowo Królewskie. Jest to drugi etap modernizacji ul. Strażackiej tym razem na odcinku od ul. Zakątek w kierunku Nowego Dworu. Długość odcinka ok. 0,25 km, szerokość jezdni 4 mb. [...]Środa, 17.08.2016
Remont drogi w m. Gzin w kierunku dworca kolejowego

25.08.2016 r. Zakończyła się modernizacja drogi w Gzinie w kierunku dworca kolejowego. Odcinek o długości ok. 0,5 km zyskał nawierzchnię asfaltową. 17.08.2016 r. W miesiącu sierpniu kolejny odcinek drogi powiatowej zyska nakładkę bitumiczną. Obecnie zakończyły się prace przygotowawcze oraz wykonano podbudowę z kruszywa. Nakładka bitumiczna zostanie wykonana na odcinku ok. 0,3 km. 17.08.2016 [...]Środa, 17.08.2016
Rozbudowa ul. Długiej w Wałdowie Królewskim

Powoli zbliża się koniec prac drogowych na ul. Długiej w Wałdowie Królewskim. Obecnie kończą się prace brukarskie i rozpoczął się pierwszy etap realizacji nakładek bitumicznych. W 80% gotowa jest także ścieżka rowerowa - ostatnim etapem jej realizacji jest ułożenie nawierzchni bitumicznej. 17.08.2016 r. Zakres zadania obejmuje: - roboty rozbiórkowe — wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 m, z uwagi [...]Środa, 17.02.2016
Utwardzenie placu targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Utwardzenie placu targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zadanie przewidziane do realizacji w br. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej oraz etap II realizacja. Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrowa Chełmińska 19.000,00 zł. Powierzchnia utwardzenia ok. 500 m2. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy gminnej bibliotece, przedszkolu i targowisku. Na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia [...]Wtorek, 05.07.2016
Remont świetlicy w Czemlewie

Rozpoczęły się prace projektowe świetlicy wiejskiej w Czemlewie. Zakres remontu świetlicy obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropów, oczyszczenie i uzupełnienie elewacji, wymiana instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wykonanie centralnego ogrzewania, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg, remont sanitariatów, odnowienie stolarki drzwiowej. W roku bieżącym planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie wniosku [...]Wtorek, 16.02.2016
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarże. Modernizacja obejmie fragment ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Unisławską w kierunku lasu (długość odcinka ok. 0,85 km, szerokość pasa jezdni 4 mb plus pobocza tłuczniowe). Szacunkowy koszt zadania: 250.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego 131.250,00 zł. (umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu [...]Piątek, 13.05.2016
Przebudowa ul. Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej

W dniu 25 maja br. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Gminą Dąbrowa Chełmińska. Kwota dofinansowania: 508.079,00 zł. W dniu 11 maja br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z [...]Piątek, 13.05.2016
Budowa chodnika w miejscowości Janowo w ciągu drogi powiatowej 1542C

W dniu 16 lutego 2016 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, a grupą mieszkańców Janowa, reprezentowana przez sołtysa Rafała Miksztowicza, została zawarta umowa na wykonanie inicjatywy lokalnej, polegająca na budowie chodnika. Długość chodnika to ok. 1100 mb, a szerokość od 1,2 do 2,0 mb. Wkładem Starostwa Powiatowego jest zakup materiałów (kwota 175.516,37 zł), natomiast mieszkańcy w porozumieniu z Gminą Dąbrowa Chełmińska są odpowiedzialni za wybudowanie [...]Środa, 27.04.2016
Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia do budżetu gminy wprowadzono zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Koszt zadania 31.000,00 zł. W ramach zadnia powstanie 7 lamp ulicznych na odcinku 300 mb (cała ulica). Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 22 kwietnia. W dniu 30 kwietnia nastąpił odbiór przedmiotowej inwestycji. Tego też dnia rozbłysło oświetlenie [...]Wtorek, 16.02.2016
Budowa chodnika w miejscowości Gzin

Budowa chodnika w miejscowości Gzin. II etap przedsięwzięcia realizowanego od 2014 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika szerokości 1,5, dł. ok. 0,15 km w centrum Gzina od remizy OSP w kierunku Unisławia. Koszt zadania: 14.500,00 zł, w tym 9.500,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gzin. Na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia zwiększono budżet zadania o kwotę 4.400,00 zł.. stan przed rozpoczęciem realizacji zadania budowa  chodnika stan po realizacji [...]Środa, 27.04.2016
Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą czynnie włączyć się w budowę oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim, radni na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia wprowadzili do budżetu gminy kwotę 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na ten cel. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi etapowo, w miarę możliwości finansowych [...]Piątek, 29.04.2016
Projekt partnerski 'e - Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim'

[...]Wtorek, 16.02.2016
Budowa chodnika w miejscowości Strzyżawa

Budowa chodnika w miejscowości Strzyżawa - I etap inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej od drogi krajowej nr 80 w kierunku m. Mała Kępa. Długość chodnika 0,15 km, szerokość 1,5 mb. Zadanie zrealizowane w styczniu br. Koszt: 10.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Strzyżawa. Na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia zwiększono budżet zadania o kwotę 5.200,00 [...]Wtorek, 26.04.2016
Opracowanie projektu budowy drogi do nieruchomości położonych w Wałdowie Królewskim tzw. Dolnym

Opracowanie projektu budowy drogi do nieruchomości położnych w Wałdowie Królewskim tzw. Dolnym. Część nieruchomości w Wałdowie "Dolnym" nie ma dostępu do drogi publicznej. Gmina podjęła rozmowy z Nadleśnictwem Toruń w sprawie przejęcia drogi leśnej i w porozumieniu z mieszkańcami zamierza urządzić drogę publiczną. Na ten cel na sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia wprowadzono do budżetu gminy kwotę 23.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i wydzielenie [...]Czwartek, 03.03.2016
Projekty i dofinansowania zewnętrzne w Zespołach Szkół w 2015 roku

1. Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Czarżu i Ostromecku - 14 000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na 2015 r. Zakupiono min. suszarkę do naczyń, krzesła i stoliki, meble- regały, piekarnik i kuchenkę gazową, lodówkę oraz garnki. 2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach edukacji włączającej dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na [...]Poniedziałek, 07.03.2016
Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

W dniu 29 lutego br. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów projektu pn.: "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska", współfinansowanego z EFRR w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja zrealizowana w roku 2015. łączny koszt zadania: 1.016.232,00 zł. Kwota dofinansowania: 156.571,84 zł (17,27 % kosztów kwalifikowalnych). Projekt zakładał [...]Czwartek, 18.02.2016
Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę świetlic wiejskich w Sołectwie Rafa oraz Borki

Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę świetlic wiejskich w Sołectwie Rafa oraz Borki. Świetlica Borki - w trakcie realizacji. Wartość zadania na 2016 rok: 14.600,00 zł, płatne z funduszu Sołectwa Borki  (pliki do pobrania) :  dokumentacja  dokumentacja cd.  dokumentacja 1 Świetlica Rafa: realizacja przewidziana na lata 2017-2018, przy dofinansowaniu środków unijnych, pozyskanych z LGD Zakole Dolnej Wisły.  (pliki do pobrania) [...]Czwartek, 18.02.2016
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin. Łączne planowane koszty zadania: 321.060,00 zł. W roku bieżącym zakończone zostaną prace projektowe ich wartość to 27.060,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018 ze środków przyznawanych z LGD Zakole Dolnej Wisły. Pliki do pobrania: [...]Czwartek, 18.02.2016
Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej w sołectwie Otowice - I etap

Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej w Sołectwie Otowice - I etap. W roku bieżącym  zostanie opracowany projekt techniczny oraz rozpoczną się prace brukarskie. Zadanie finansowane ze środków Sołectwa Otowice. Plan na rok bieżący: 4.700,00 zł. stan [...]Czwartek, 18.02.2016
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznejw miejscowości Wałdowo Królewskie

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. I etap realizacji na rok 2016 obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koszt: 3.000,00 zł. Ośrodki na realizację tego zadania gmina zamierza ubiegać się w Lokalnej Grupie Działania Zakole Dolnej Wisły. Plac zabaw ma powstać za budynkiem szkoły. stan [...]Wtorek, 16.02.2016
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowy Dwór

W roku bieżącym rozpoczną się prace projektowe związane z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowy Dwór. Obecnie eksploatowana stacji pochodzi z lat 60-tych XX wieku i wymaga całkowitej przebudowy, zarówno w zakresie technologii uzdatniania wody jak i również w zakresie wzniesienia nowego budynku stacji. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nowa stacji obejmie również tereny przyległo, które gmina będzie musiała wykupić od [...]Czwartek, 18.02.2016
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Janowo

Doposażono placu zabaw w miejscowości Janowo o urządzenia siłowni zewnętrznej. Koszt zadania: 5.000,00 zł - sfinansowany z funduszu sołeckiego Sołectwa Janowo. stan [...]Wtorek, 16.02.2016
Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarże

Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarże. Zadanie rozpoczęte w roku 2015, w zakresie wykupu gruntów pod przedmiotowy parking (pozyskano dz. o pow. 0,15 ha za cenę 38.160,00 zł). W roku 2016 pozostały do przejęcia przez gminę dwie nieruchomości o powierzchniach: 0,3334 ha i 0,3554 ha. Po uregulowaniu praw własności na rzecz gminy rozpoczną sie prace projektowe parkingu. Na ten cel gmina zabezpieczyła w budżecie kwotę 20.000,00 zł. Inwestycja  przyczyni się do [...]Czwartek, 18.02.2016
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. I etap obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koszt: 3.000,00 zł. stan [...]Środa, 17.02.2016
Termomodernizacja budynku szkolnego w m. Wałdowo Królewskie

Termomodernizacja budynku szkolnego w m. Wałdowo Królewskie, zadanie dotyczy budynku tzw. "starej szkoły". W ramach projektu przewiduje się wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian budynku. W roku 2016 na ten cel przewidziano kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Łączne planowane nakłady to: 440.000,00 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki w ramach ZIT. stan [...]Wtorek, 16.02.2016
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska - Wałdowo Królewskie - ul. Długa w m. Wałdowo Królewskie

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019,  na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska  - Wałdowo Królewskie ul. Długa w Wałdowie Królewskim. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi od  drogi wojewódzkiej nr 551 do ul. Leśnej (długość 4,1 km) wraz z odwodnieniem oraz [...]Wtorek, 16.02.2016
Zakup pojazdów specjalistycznych

W budżecie na rok 2016 Gmina Dąbrowa Chełmińska zabezpieczyła środki na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych dla: 1. OSP Czarże - zakup samochodu bojowo - ratowniczego - kwota dofinansowana - 500.000,00 zł; wartość całkowita zakupu ok. 950.000,00 zł; 2. Komisariatu Policji Bydgoszcz -  Fordon - zakup samochodu operacyjnego - kwota dofinansowania 37.000,00 zł; wartość całkowita zakupu ok. 70.000,00 [...]Wtorek, 16.02.2016
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IX-XI etap

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska - etap IX. Zakres zadania obejmuje wykonanie krótkiego odcinka kanalizacji sanitarnej, tj.  przejścia pod torami kolejowymi na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej. Wykonanie tego fragmentu kanalizacji pozwoli w przyszłości skanalizować ul. Leśną i ul. Świerkową. Szacunkowa wartość zadania: 70.000,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 62.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 30 [...]poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet