Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Środa, 02.09.2015
Przebudowa ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej

07.12.2015r. Dobiegły końca roboty drogowe związane z kompleksową przebudową ulicy Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej.  Zakres prac obejmował: - budowę nowej nawierzchni asfaltowej , - wykonanie miejsc parkingowych, - budowę zatoki postojowej, - wykonanie chodnika na odcinku od ul. Targowej do ul. Bydgoskiej, - wykonanie oświetlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Wartość robót wyniosła blisko 1 mln zł, z czego Gmina otrzyma 566.231,81 zł [...]Środa, 16.12.2015
W 2016 roku planowana jest rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, 30 listopada 2015 roku, zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na liście znalazło się 98 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 116 447 913,52 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 pula środków wynosi 48 860 511 zł. Połowa tej kwoty [...]Czwartek, 09.04.2015
Budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej

Trwa budowa chodnika w m. Dąbrowa Chełmińska wzdłuż ul. Strażackiej  w ramach inicjatywy lokalnej ze środków Powiatu Bydgoskiego i Gminy Dąbrowa Chełmińska. Liderem Gupy Inicjatywnej jest p. Szymon Dunal Sołtys Sołectwa Dąbrowa Chełmińska, który z grupą mieszkańców złożył wniosek w ramach inicjatyw lokalnych do Starostwa Powiatowego o wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strażackiej  na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pogodnej. W budowę chodnika [...]Czwartek, 03.09.2015
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OTOWICACH

Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej w miejscowości Otowice. Zakres inwestycji obejmuje ok. 250 m sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy do nowobudowanych [...]Czwartek, 03.09.2015
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW SZKOLNYCH W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ: Gmina Dąbrowa Chełmińska otrzymała  dofinansowanie z RPO na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Kwota dofinansowania wynosi 1.531.000,00 zł. 03.09.2015 r. 11.08.2015 r. _________________________________________________________________________ [...]Wtorek, 14.04.2015
Budowa chodników w m. Boluminek i Bolumin przy miejscach zbiórki autobusu szkolnego

07.07.2015 r. Dzięki współpracy Rady Sołeckiej w Boluminie, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Gminy Dąbrowa Chełmińska  wybudowano 300 m2 chodnika w wzdłuż drogi powiatowej nr 1544C w Boluminie i w Boluminku. zdjęcia chodnika w Boluminie o długości 80 mb i szerokości 2 m : zdjęcia chodnika w miejscowości Boluminek o łącznej długości 70 mb i szerokości 2 m Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, a [...]Czwartek, 30.04.2015
Zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (na dz. nr 114/5) - park wiejski

07.07.2015 r. Prace budowlane związane z „Zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- park wiejski”  dobiegły końca. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji  Gmina  Dąbrowa Chełmińska otrzymała dofinansowanie  w wysokości  272.130,00 zł.  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013”. Do elementów parku należą między innymi: - fontanna, - ścieżka [...]Poniedziałek, 27.04.2015
Budowa ośwetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska

Inwestycja budowy oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej realizowana jest ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrowa Chełmińska i budżetu gminy. W roku 2015 planuje się wykonać I etap zadania,tj. opracować dokumentację projektową i rozpocząć budowę oświetlenia na ul. Leśnej odcinek od ul. Bydgoskiej do przejazdu [...]Poniedziałek, 06.07.2015
Modernizacja drogi ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej

Gmina Dąbrowa Chełmińska podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na modernizacje drogi do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości 6 cm w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Otowice (ul. Szkolna 1,1 km). Wysokość dofinansowania 148.750,00 zł. Wielkość dofinansowania może ulec zmianie po ostatecznym wykonaniu prac. Zakończenie robót [...]Wtorek, 02.06.2015
Tablice interaktywne

Tablice interaktywne trafią do naszych 3 placówek oświatowych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7 tablic otrzyma Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej; 4 tablice Zespół [...]Piątek, 29.05.2015
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafa

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Rafa w br. rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej. Zakres projektu obejmuje: połączenie dwóch pomieszczeń świetlicowych (wyburzenie ścian działowych), remont sanitariatów, wymianę podłóg, gipsowanie i malowanie ścian. Wartość prac projektowych: 3.500,00 zł, finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rafa. Inwestycja planowany do realizacji na lata 2016-2017 po uruchomieni [...]Piątek, 29.05.2015
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin

Na wniosek mieszkańców sołectwa Gzin rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej. Zakres prac będzie obejmował: przeniesienie lokalu świetlicy do pomieszczeń po sklepie;  zaprojektowanie kuchni na potrzeby działalności m.in. KGW, OSP i GOKiS; wymianę systemu co, wentylacyjnego i wod.-kan. oraz remont pozostałych pomieszczeń. Wokół świetlicy projektuje się utwardzenie terenu z kostki brukowej. Wartość prac projektowych: 27.060,00 zł [...]Piątek, 17.04.2015
Projekt edukacyjny

Dnia 27-01-2014 roku Gmina Dąbrowa Chełmińska otrzymała informacje o zatwierdzeniu listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista Wniosków o dofinansowanie dotyczy składanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz komponentu regionalnego. Nabór wniosków dotyczył działania 9.1.2, czyli [...]Środa, 15.04.2015
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Czemlewo - Janowo. Pierwszy etap inwestycji, przewidziany do realizacji na rok 2015, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej - koszt 8.400,00 zł (4.200,00 zł środki funduszu sołeckiego Sołectwa Czenlewo i 4.200,00 zł z budżetu [...]Piątek, 10.04.2015
Boisko sportowe w Ostromecku

[...]Wtorek, 17.03.2015
Budowa kanalizacja sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska

Inwestycja rozpoczęta w październiku 2014r. Planowany termin zakończenia zadania maj 2015r.        W ramach zadania jest wykonywana kanalizacja sanitarna na ul.:  Wyzwolenia, Rzemieślniczej, Kamiennej, Rydygiera, Młyńskiej, Ptasiej, Jaskółczej, Orlej, Jastrzębiej, Cichej i Rysiej w m. Dąbrowa Chełmińska. Dodatkowo w ul. Rydygiera wykonywana jest nowa sieć wodociągowa z przyłączami, a na ul. Młyńskiej i części ul. Rzemieślniczej kanalizacja [...]Czwartek, 09.04.2015
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej

Zadanie polega na rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologi asfaltowej (szer. 4 m – długość 1000 mb). Gmina stara się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Szacowana wartość zadania: 240.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 120.000,00 [...]Piątek, 27.03.2015
Budowa chodnika w m. Strzyżawa

Zadanie będzie realizowane etapowo. W roku bieżącym wykonany został projekt i Gmina wraz z Sołectwem Strzyżawa przystąpi do realizacji I etapu inwestycji. Planowany chodnik zaprojektowano wzdłuż drogi gminnej od drogi krajowej nr 80 w kierunku m. Mała Kępa. Długość chodnika: 0,35 km. Załącznik mapowy - kliknij, aby [...]Piątek, 27.03.2015
Budowa sieci wodociągowej w m. Otowice

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę nowo powstałego osiedla mieszkaniowego w m. Otowice. W br. zostanie opracowana dokumentacji projektowa oraz nastąpi realizacja pierwszego etapu inwestycji (planowane do wybudowania ok. 0,15 km sieci - koszty: 20.000,00 zł.).  Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje 0,5 km sieci [...]Wtorek, 17.03.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Nowy Dwór

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym (teren kolejowy) w m.Dąbrowa [...]Wtorek, 17.03.2015
Planowana przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej

Planowane są następujące inwestycje: ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (1elap) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Szkolna w Dąbrowic Chełmińskiej Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej Szczegółowe informacje nt realizowanych przedsięwzięć będą zamieszczane sukcesywnie [...]poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet