Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Trwają prace na nowej Stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogram, budynek jest zamknięty, zostały zamontowane filtry, ciągi technologiczne, szafa sterownicza, zbiornik retencyjny oraz studnia nr 4 z wodą ze złoża kredowego.  Wieża napowietrzająca oraz osadnik popłuczyn jest w trakcie budowy.

Termin umowny zakończenia inwestycji to 31-07-2013

Łączny koszt inwestycji to 4 107 000,00 zł.


Dnia 06-03-2013 r. zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa chełmińska IV etap. Trwa weryfikacja dokumentacji. Roboty są przewidziane w centrum Dąbrowy Chełmińskiej. Obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacje deszczowa z podczyszczalnia wód deszczowych oraz wymianę wodociągu. Łącznie do wykonanie przewiduje się ok 4 km sieci.

Termin zakończenia zadania to 31-10-2013 r.

Przewiduje się do wykonania w 2013 roku budowę dwóch wodociągów na trenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Jeden na osiedlu „Targowa” w Dąbrowie Chełmińskiej, drugi w miejscowości Czarże. Łączna długość wodociągów ok 700 mb.

Trwają prace projektowe odnośnie budowy ścieżki rowerowej przebiegającej z Dąbrowy Chełmińskiej do Gminy Unisław. Długość ścieżki ok. 3,8 km. Realizacja jest przewidziana na 2014 rok. Na zadanie inwestycyjne jest przewidziane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Trwają prace modernizacyjne budynku komunalnego w miejscowości Rafa. Główne elementy to docieplenie budynku oraz wykonanie elewacji, jak również wymiana poszycia dachowego z azbestowego na blachodachówkę. Przewidziana jest również wymiana rynien oraz rur spustowych.

Koszt prac to ok 145 tyś zł.

Termin wykonania 30-06-2013 r.

 

Prace zakończyły się zgodnie z terminem umownym.
Dnia 08-07-2013 roku został wpisany końcowy protokół odbioru robot i przekazania do eksploatacji.
Końcowy efekt prac jest uwidoczniony na poniższych zdjęciach. Jest imponujący, gdyż oddaje niegdysiejszy urok dawnego budownictwa, oraz jakość wykonawstwa została utrzymana w każdym elemencie robót na bardzo wysokim poziomie.


Zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na zmianę sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne. 22-04-2013 r. jest przewidziane otwarcie ofert przetargowych.

Przewidywany termin zakończenia robót to 31-07-2013 r.

W miejscowości Bolumin planuje się budowę oświetlenia drogowego.

Planowane są prace w miejscowości Czarże, zmierzające do zagospodarowania miejsca rekreacji. Prace będą polegały na montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Przewidywany koszt to ok 50 tyś zł. z tego 25 tyś zł. dofinansowania z PROW.

Gmina Dąbrowa Chełmińska znalazła się na liście operacji przewidzianych do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z PROW. Dofinansowanie dotyczy remontu boiska sportowego w miejscowości Ostromecko .

Z listą można się zapoznać pod poniższym adresem strony internetowej.

http://www.mojregion.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/aktualnosci/czytaj/items/ponad-40-milionow-zlotych-na-odnowe-wsi-w-naszym-regionie-zatwierdzone.html

Wartość operacji to ok 730 tyś. zł., z kolei wartość dofinansowania to ponad 440 tyś. zł.

__________________________________________________________________________

Dnia 29-04-2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. Remont istniejącej płyty boiska i trybun, oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko.

Kwota dofinansowania – 443 103,00 zł.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

 ___________________________________________________________________________

"Trwają prace związane ze zmianą sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne. Koszt Inwestycji to ponad 120 tyś zł. brutto.

Dzięki wykonanym pracom zostaną oddane do dyspozycji dwie klasy lekcyjne z których będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do Zespołu

Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej. Ponadto zostaną wykonane 3 sanitariaty, jeden dla nauczycieli, dwa dla dzieci (osobno dla każdej klasy, wejścia

bezpośrednio z klas aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci). w ramach inwestycji zostanie również wykonana profesjonalna wentylacja mechaniczna."

 

 

 

___________________________________________________________________________
Chodnik Ostromecko:
zbudowany w ramach tzw iniciatywy lokalnej przez mieszkańców Ostromecka z pomocą Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Powiatu Bydgoskiego. ponad 500 mb chodnika sprawa iż wyższy jest poziom bezpieczeństwa i bogatszą infrastruktura.
można powiedzieć i z ul. Wiślana została wyremontowana w sposób kompleksowy ponieważ po wykonaniu chodnika została wykonana nakładka bitumiczna co sprawia, że droga jest jak nowa, a poza tym jezdnia zyskała na funkcjonalności ponieważ została poszerzona o ok 70 cm.
Dzięki ścisłej współpracy dwóch samorządów oraz grupy iniciatywnej powstała profesjonalna infrastruktura drogowa.
 
szacowana wartość budowy samego chodnika ok 150 000,00 zł brutto


 

 

 

__________________________________________________________________________
Przed Urzędem Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej został wykonany herb Gminy
 Dąbrowa Chełmińska.
 do wykonania herbu zostały wykorzystane elementy metalowe oraz kamyki.
 gmina Dąbrowa Chełmińska sfinansowała kamyki, z kolei elementy metalowe
oraz kompleksowe wykonanie wzoru oraz montaż sfinansowała firma
Adamex s.c. z Otowic której za zaangażowanie w ten projekt,
 wkład pracy oraz inwencję twórczą BARDZO DZIĘKUJEMY.

______________________________________________________________________________

Gmina Dąbrowa Chełmińska przeprowadza duże inwestycje wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Nazwy zadań inwestycyjnych to przyjeta w budżecie Gminy to:
"Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap". Koszt inwestycji to 1,7 mln. zł. brutto.
 "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska V etap". Koszt inwestycji to 0,5 mln. zł. brutto.

Zakres prac to budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, jedna przepompownia ścieków, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem, oraz wymiana wodociągu z azbestowego na PCV.
Prace będą odbywały się w ul. Bydgoskiej, Kamiennej, Rydygiera, Sportowej, Targowej, Strażackiej, Jastrzębiej, Jaskółczej.
===========================================================================
INWESTYCJE DROGOWE

WYKONANO:
1. Poprawa odwodnienia ul. Rzemieślniczej na odcinku o długości ok. 0,2 km pomiędzy ul. Rydygiera i ul. Kamienną w Dąbrowie Chełmińskiej - 20000 zł
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu odcinka ul. Malinowej o długości ok. 0,1 km na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - 15000 zł
3. Poprawa przejezdności odcinka ul. Malinowej w technologii tłuczniowej o długości ok. 0,4 km na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - 18000 zł
4. Remont zatoki autobusowej w Czarżu - 20000 zł
5. Remont przepustu na ul. Unisławskiej w Czarżu - 20000 zł
6. Poprawa przejezdności ul. Ptasiej o długości ok. 0,7 km w technologii tłuczniowej w Dąbrowie Chełmińskiej - 11000 zł
7. Poprawa przejezdności ul. Pogodnej i ul. Weterynaryjnej o łącznej długości ok. 0,7 km w technologii tłuczniowej w Dąbrowie Chełmińskiej - 6000 zł
 
W TRAKCIE REALIZACJI:
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technilogii bitumicznej o długości ok. 1 km w Dębowcu - 357000 zł (z dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 178500 zł)
 
ZAPLANOWANE:
1. Remont ulicy Linie w technologii tłuczniowej o długości ok. 0,3 km i bitumicznej o długości ok. 0,3 km w Dąbrowie Chełmińskiej - 100000 zł
2. Remont drogi gminnej na odcinku o długości ok. 0,3 km w technologii bitumicznej w Wałdowie Królewskim - 85000 zł
3. Poprawa przejezdności odcinka drogi gminnej w technologii tłuczniowej o długości ok. 0,6 km w Reptowie - 15000 zł
_________________________________________________________________________________________
Gmina Dąbrowa Chełmińska złożyła 4 wnioski na na operacje w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi


lista operacji wybranych OW 2013
_______________________________________________________________________

Budynek socjalno-gospodarczy w miejscowości Strzyżawa.

W 2013 roku w miejscowości Strzyżawa został ustawiony kontenerowy budynek socjalno-gospodarczy. Ma pełnić on funkcje zaplecza sportowego dla kortu tenisowego zbudowanego na tej samej działce jak również miejsca spotkań sportowców oraz mieszkańców wsi. Koszt realizacji inwestycji to ok 50 tyś. zł brutto. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 50 m2.


______________________________________________________________________

Kanalizacja

Jedną z największych inwestycji w 2013 roku przeprowadzonych w Gminie Dąbrowa Chełmińska to budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wymiana wodociągu w centrum Dąbrowy Chełmińskiej.

Koszty inwestycji to ok 2,2 mln zł. brutto.

W ramach inwestycji zostało wykonanych:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – ok. 2,5 km

Kanalizacja sanitarna tłoczna ok 0,4 km

Kanalizacja deszczowa – ok 0,8 km.

Sieć wodociągowa  - ok 1,3 km.

Przyłącza wodociągowe – ok 1 km

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy z obszaru wykonywanych robót maja możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Poza tym w drodze wojewódzkiej wybudowana kanalizacja sprawia, że odwodnienie drogi jest o wiele skuteczniejsze. W ramach inwestycji został wymieniony wodociąg w centrum miejscowości z rur azbestowych na wodociąg z PEHD co zmniejszy ilość awarii w drodze wojewódzkiej. Poza tym w ul. Targowej została zwiększona średnica wodociągu co polepszy ciśnienie wody u odbiorów ostatecznych

______________________________________________________________________________________________

 

ZADANIA DROGOWE (pobierz załącznik)

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet