Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Wynajem sali OSP Czarże
Wynajem sali OSP Dąbrowa Chełmińska
Dzień Strażaka 2018
Harmonogram uroczystości w 2020 roku
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

                                             REGULAMIN                                             

opłat i zasad wynajmu Sali OSP w Czarżu

 

§ 1

 1.      Wynajem Sali dla osób fizycznych oraz osób prawnych z zamiarem zorganizowania:

a)      przyjęć weselnych  ustala się od wtorku  od godz. 19.oo do poniedziałku               do 19.oo   oplata w wysokości -700,00 zł

b)      uroczystości rodzinnych takich jak chrzciny, komunia, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenie – opłata w wysokości 350,00 zł.

2.      Odpłatność za wynajem Sali stanowi dochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.

3.      Korzystający z obiektu oprócz opłat za wynajem pokrywają koszty mediów zużytych w czasie wynajmu zgodnie z odczytami liczników.

4.      Odpłatność za energię eklektyczną ustalona zostanie według obowiązujących                      w danym czasie cen.

5.      Odpłatność za wodę i ścieki ustalona zostanie według cen obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

6.      Odpłatność za wywóz nieczystości stałych pozostaje w gestii najemcy.

7.      Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

8.      Opłaty stałe uiszcza się na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.

9.      Koszty mediów uiszcza się w dniu zdania kluczy do godziny 19.oo

10.  W dniu podpisania umowy pobiera się zaliczkę w wysokości 200,00 zł.

 

§ 2

 

  1. Nieodpłatnie udostępnia się salę na:

1)      jednodniowe zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,

2)      jednodniowe zebrania Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie Gminy,

3)      kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska

4)      imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę.

 § 3

 

  1. Stowarzyszenia oraz pozostałe organizacje pozarządowe z terenu Gminy organizujące zabawy w Sali zwolnione zostają z opłat za wynajem, jednak zobowiązane są pokryć koszty zużytych mediów (energia, woda i ścieki, opał, gaz, wywóz nieczystości stałych) oraz koszty środków higienicznych do sanitariatów.
  2. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu, zwolnienie z opłat za wynajem, zobowiązani są do pokrycia kosztów zużytych mediów.  

 

§ 4

 

  1. Imprezy powinny być zgłaszane pisemnie na podstawie umowy najmu
  2. Przy każdorazowym przekazywaniu Sali winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie jakim został przyjęty.
  3. Za szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada najemca, usunięcie szkód nastąpi przez zapłatę kosztów lub inny sposób ustalony przez strony.

 

§ 5

 

Dochody przeznaczone są na utrzymanie bieżące obiektów oraz działalność statutową OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet