Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
mapa gminy
miejscowości
gospodarstwa agroturystyczne
baza noclegowa
Widokówki
Zespół Pałacowo- Parkowy w Ostromecku
Grodzisko w Gzinie i Pniu.
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Obszar Gminy stanowi atrakcyjny teren

dla rekreacji i uprawiania różnych form turystyki.

Na obszarze gminy znajdują się zbiorniki wodne bogate w różne gatunki ryb.
Jeziorność gminy stanowi 0,26%. Do uprawiania wędkarstwa są
największe na terenie gminy jeziora.

Rezerwaty przyrody , lasy, zbiorniki wodne, zabytkowa architektura decydują o atrakcyjności
turystyczno - rekreacyjnej naszej ziemi.
Oferujemy doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów.
Jesteśmy dobrze znani grzybiarzom, jak również miłośnikom kąpieli w czystej wodzie i spacerów po lesie.

W poszczególnych miejscowościach znajdują się urządzenia służące rekreacji:
w Ostromecku - zespół boisk sportowych (korty tenisowe, boisko do koszykówki i siatkówki, kręgielnia,
w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu - hala sportowa i boisko piłkarskie.

Bazę noclegową stanowią:

- Restauracja "LEŚNA" w Ostromecku przy ulicy Bydgoskiej 8, na 12 miejsc noclegowych,
- Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie "JERMIR" w Strzyżawie,
- Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko Hotel **** ul. Bydgoska 2, 54 miejsca noclegowye
 

Na terenie gminy działają trzy gospodarstwa agroturystyczne proponujące ciekawe formy wypoczynku m.in. mini z.o.o, posiłki domowe, ogniska, jazda konna, biesiady, łowienie ryb, grzybobranie.

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Gzinianka"
adres: Gzin 76, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
woj. kujawsko-pomorskie,
telefon (0-52) 381-61-52,
kom. 502734385, fax (0-52) 381-61-52,

www.agro.turystyka.pl

                                                            
  Mariola Kuśmierek
         Gospodarstwo Agroturystyczne  „ZACISZE”
tel. 52 3816 004
kom. 694 523 958
                                                        www.gzin.com.pl                                                     


Gospodarstwo ekoagroturystyczne "Pachotówko"
Gzin 24
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 52 381 64 31, 796 066 518
fax: 52 335 79 74

http://www.pachotowko.pl

email:gzin24@pachotowko.pl


Poza wymienionymi restauracjami w Dąbrowie Chełmińskiej znajdują się bary i puby.

Obsługę zmotoryzowanych ułatwiają stacje benzynowe:
- w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bazowa,
-Strzyżawa przy szosie do Torunia.

Parkingi usytuowane są w obrębie gminy przy drodze krajowej nr 10 oraz drodze nr 551.

Przez teren gminy prowadzą następujące znakowane turystyczne szlaki piesze:
- Rezerwatów Chełmińskich z Bydgoszczy do Chełmna, koloru żółtego, długości 48,4 km.
-Orlich Gniazd z Ostromecka do Kamieńca, koloru czarnego, długości 14,8 km,
szlak biegnie terenami leśnymi, malowniczą skarpą wzdłuż zakola Wisły.
- z Bydgoszczy do Torunia koloru niebieskiego.

Przez południowo-zachodni fragment gminy przechodzi ogólnopolski Szlak Cystersów,
biegnący terenem województwa kujawsko-pomorskiego.

Na obszarze gminy znajdują się cztery rezerwaty

REZERWAT "WIELKA KĘPA OSTROMECKA"

Rezerwat "Wielka Kępa Ostromecka" obejmuje powierzchnię leśną położoną na często zalewanym terasie doliny Wisły i należy do zespołu Ficario-Ulmetum campestris, czyli łęgu wiązowo-jesionowego.
Rezerwat jest przykładem naturalnej sukcesji, będącej wynikiem zmian warunków przyrodniczych.
Następuje tu wyraźna eliminacja pierwotnego łęgu topolowo-wierzbowego przez konkurencyjne gatunki dostosowane
do drzewostanu zespołu wiązowo-jesionowego. Pierwotnym zespołem występującym na terenie rezerwatu
jest zespół nadrzecznego łęgu wierzbowo-topolowego. Z właściwego łęgu pozostały już jedynie pojedyncze
egzemplarze lub skupienia drzew m.in. 250-letnie topole białe i czarne, wierzby białe i kruche.
Obecnie gatunkiem panującym jest jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, wiąz pospolity i dąb szypułkowy.
Z nasadzeń sztucznych na terenie rezerwatu dominują: olcha czarna, lipa drobnolistna, a w podszycie dereń świdwa,
czeremcha zwyczajna, bez czarny, szakłak pospolity, głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina, trzmielina zwyczajna.REZERWAT "LAS MARIAŃSKI"

Rezerwat "Las Mariański" obejmuje swoją powierzchnią 31,87 ha miejscami urwistego zbocza doliny,
po prawej stronie Wisły i obejmuje ochroną zespoły: grądu subkontynentalnego, żyznej buczyny niżowej,
łęgu jesionowo-olszowego oraz kontynentalnego boru mieszanego. Do gatunków panujących w drzewostanie zaliczamy:
graby zwyczajne, sosny zwyczajne, buki zwyczajne oraz jesiony wyniosłe.
Najbardziej zróżnicowane, wielogatunkowe i różnowiekowe struktury w drzewostanie porastają strome zbocza i jary,
gdzie spełniają funkcje glebochronne. Na terenie rezerwatu gatunkami występującymi pojedynczo lub sporadycznie są:
klon zwyczajny, jawor, topola osika, topola biała, olcha szara, brzoza zwisła. W rezerwacie występuje ponadto wiele innych
elementów przyrodniczych wartych ochrony, do których należą stanowiska: zdrojówki rutewkowatej, łuskiewnika różowego,
kokoryczy pustej, olchy szarej oraz macierzanki wonnej.

REZERWAT "LINIE"

Rezerwat "Linie" został utworzony w 1956 roku ze względu na występowanie na tym terenie brzozy karłowatej (Betula nana),
będącej reliktem utrzymującym się od wczesnego okresu polodowcowego. W Polsce brzoza karłowata, oprócz rezerwatu Linie,
naturalnie występuje jedynie w Sudetach. W Liniach skupienie tego gatunku znajduje się na torfowisku,
które objęte jest ochroną ścisłą wykluczającą jakąkolwiek ingerencję człowieka. W skład roślinności torfowiskowej omawianego
rezerwatu wchodzą głównie torfowce: Sphagnum recurvum, Sphagnum megallanicum, Sphagnum pulustre,
Sphagnum Girgensohni, Sphagnum nemoveum. Towarzyszą im rośliny zielne takie jak: wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna,
turzyca nitkowata, turzyca dzióbkowata, turzyca pospolita, modrzewica zwyczajna. Ciekawymi okazami spotykanymi na torfowisku są:
rosiczka okrągłolistna oraz wątlik błotny. Drzewom brzozy brodawkowatej towarzyszą okazy skarlałej sosny torfowej,
krzewy brzozy omszonej oraz inne gatunki spotykane na torfowiskach przejściowych. Powierzchnia leśna, tworząca opaskę torfowiska,
objęta jest ochroną częściową i reprezentowana jest przez drzewostan wprowadzony sztucznie. Dominującym gatunkiem jest dąb bezszypułkowy
z domieszką brzozy oraz sosny. Wzdłuż torfowiska bytuje olch czarna oraz osika.

REZERWAT "REPTOWO"

Rezerwat "Reptowo" utworzony został dla ochrony kolonii czapli siwej. Gatunek ten żeruje brodząc w wodzie lub po wilgotnych łąkach.
Za pokarm służą czaplom siwym drobne ryby, płazy, i małe ssaki, które zabija szybkim uderzeniem dzioba.
Gniazda tego gatunku znajdują się na sosnach w południowo-zachodniej części rezerwatu.
Według danych z 1991 roku kolonię tworzą 54 gniazda na 17 sztukach drzew.
Rezerwat jest również ciekawym obiektem leśnym. Gleby charakteryzują się znacznym uwilgoceniem górnej warstwy
gleby po przejściu wiosennych roztopów oraz w czasie obfitych opadów deszczu. W okresach suszy strefa stegnowania
wysycha i następuje niedobór wilgoci. Warunki takie nie są więc optymalne dla większości gatunków drzew leśnych.
Rezerwat "Reptowo" obejmuje grąd subkontynentalny. Gatunkiem panującym jest sosna, która jednak osiąga naturalny
wiek dożywania tego gatunku. Stara sosna sukcesywnie wypada, a jej miejsce zajmują gatunki właściwe dla zespołu Tilio-Carpinetum.
Drzewostan rezerwatu jest wielogatunkowy i różnowiekowy, pochodzący z samosiewu. Budują go w znacznej mierze
klon jawor i jesion wyniosły w wieku od 40 do 120 lat. Obok tych gatunków występują także brzoza zwisła, dąb szypułkowy,
dąb bezszypułkowy oraz dąb czerwony. Rzadszymi gatunkami drzew są klon zwyczajny, buk zwyczajny, wiąz pospolity, osika i grab zwyczajny.
Pod okapem drzew warstwę podszytową tworzy głównie bez czarny, a także trzmielina zwyczajna, jarzębina, suchodrzew, berberys oraz agrest.
W północnej części rezerwatu występuje grupa jarząbu mącznego.

 

 

 

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet