Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

1. Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków”. Zakres zadania:
- kanalizacja grawitacyjna – 3487 mb;
 - kanały boczne- 808 mb;
- rurociągi tłoczne – 1047mb;
 - kanalizacja ciśnieniowa – 693,5 mb;
 - przepompownie ścieków – 2 szt.;
- punkt zlewny ścieków;
Łączna długość – 6035,5 mb.
Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa
Inwestycja rozpoczęła się 21.03.2006r. a zakończyła 21.12.2006 r.
 
 
2. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zrealizowano trzy projekty:
  1. „Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w Gzinie” – okres realizacji wrzesień 2006- maj 2007.


  1. „Wykonanie  zespołu boisk sportowych w Czarżu” – okres realizacji marzec 2006- czerwiec 2006
  1. „Adaptacja budynku po starej szkole na cele kulturalne w Ostromecku” – okres realizacji lipiec 2006 – grudzień 2006.
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet