Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
Dane statystyczne
Tereny inwestycyjne
Sołectwa
MAPY I ULICE
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Urząd Gminy ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Wójt Gminy - RADOSŁAW CIECHACKI

Zastępca Wójta - MARIUSZ BULIŃSKI

dane kontaktowe:

URZĄD GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
ul. Bydgoska 21

tel: (0 - 52) 38-16-056, 38-16-005,

fax: (0 - 52) 38-16-290


Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
                                  NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż

Administratorem Twoich danych osobowych
jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych powołano
Inspektora Ochrony Danych - Roberta Bagińskiego
adres e-mail: iod@dabrowachelminska.lo.pl
szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu       

             Klauzule informacyjne RODO.

GODZINY PRACY URZĘDU:


DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK 7:30 - 17:00
ŚRODA 7:30 - 15:30
(NIE PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW)
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 14:00

Uwaga

Od 2 listopada zmiana godzin pracy: wtorek do 17:00, piątek do 14:00


Wydział Komunikacji czynny jest w:

Poniedziałek, czwartek od 8:00 do 14:00
Wtorek od 8:00 do 16:30
Piątek od 8:00 do 11:00
Środa nieczynne*


WYKAZ STANOWISK, NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL:

Wójt Gminy - Radosław Ciechacki

Zastępca Wójta/Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej - Mariusz Buliński

Sekretarz Gminy - Dorota Kraska - Wadych
tel.: 52 38-16-047
e-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl

Skarbnik Gminy -
Żaneta Piotrowska
tel.: 52 38-16-048
e-mail: skarbnik@dabrowachelminska.lo.pl


Zastępca Kierownika USC - Joanna Łukasik
tel.: 52 38-16-058


Kierownik Referatu Organizacyjnego - Barbara Piórkowska
tel.: 52 38-16-056
e-mail:
(radagminy@dabrowachelminska.lo.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik - Barbara Kapanowska
tel.:
52 38-16-769
e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl

Centrum Usług Wspólnych - kierownik - Małgorzata Sadurska
tel.: 52 38-16-013
e-mail: zosdabrowach@interia.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - dyrektor - Ewelina Lewandowska
tel.: 52 32 09 664
e-mail: gokis@dabrowachelminska.lo.pl

 

SPIS ADRESÓW E-MAIL :


REFERAT FINANSÓW


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


REFERAT ORGANIZACYJNY

  • Kierownik Referatu - Barbara Piórkowska - kierownikRO@dabrowachelminska.lo.pl
    Biuro Rady Gminy, Fundusz Sołecki, BIP -  (radagminy@dabrowachelminska.lo.pl)
  • Informatyk - Sławomir Zieliński (informatyk@dabrowachelminska.lo.pl)
  • Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi- Beata Zielińska-Gołembiewska (promocja@dabrowachelminska.lo.pl)
    zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol., ewidencja działalności gospodarczej Beata Zielińska-Gołembiewska (dz.gospodarcza@dabrowachelminska.lo.pl)

USC

POZOSTAŁE

 

 


W przypadku załączników do korespondecji elektronicznej (e-mail) należy stosować następujące formaty danych:

  1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne: .txt, .rtf, .pdf, .doc.
  2. Do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .svg, .png.
  3. Archiwa (pliki skompresowane): .zip.
Inna załączniki mogą zostać odrzucone.

PARTER

POKÓJ NR

STANOWISKO

NR WEWNĘTRZNY

1

KASA

41

2

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,

45

3

SKARBNIK GMINY

42

4

KOMUNIKACJA, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

52

5

PODATKI, OPŁATY LOKALNE

44

6


KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

39

7

GOSPODARKA ODPADAMI,

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO

61

55

8

RADCA PRAWNY

31

11

GOSPODARKA WOD.-KAN., DODATKI MIESZKANIOWE

30

10

11

INWESTYCJE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DROGOWNICTWO

65

62

12

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OC

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

51

46

13

2

NALICZANIE OPŁAT ZA POBÓR WODY,

OPŁATA ADIACENCKA, WARUNKI ZABUDOWY

60

58

I PIĘTRO:

POKÓJ NR

STANOWISKO

NR WEWNĘTRZNY

14

SEKRETARIAT

31

15

SEKRETARZ GMINY

40

16

WÓJT GMINY

32

17

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
OBSŁUGA RADY GMINY, BIP
FUNDUSZ SOŁECKI,
DOTACJE DLA OSP

47

18

SALA KONFERENCYJNA

-

19

EWIDENCJA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ,
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOL.
PROMOCJA GMINY, SPORT,
WSPÓŁPRACA Z ORG. POZARZĄDOWYMI

53

20

KSIĘGOWY GOPS

43

20A

INFORMATYK URZĘDU GMINY,
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

36

21

SALA ŚLUBÓW

-

22

URZĄD STANU CYWILNEGO,

EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE

 54


49

SKŁAD RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W KADENCJI 2018-2023

  1. Dawid Baranowski
  2. Michał Bulczak
  3. Elżbieta Galant
  4. Ryszard Kaczor
  5. Marek Kuśmierek
  6. Karol Morgut
  7. Beata Niedziela
  8. Anna Kuter
  9. Bożena Kuzioła
10. Dawid Pałczyński
11. Bożena Tomaszewska
12. Mieczysław Siewert
13. Karol Szczęsny
14. Sławomir Szydło
15. Gabriel Zukierski
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet