Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
Dane statystyczne
Tereny inwestycyjne
Sołectwa
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

 

Urząd Gminy ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Wójt Gminy - RADOSŁAW CIECHACKI

Zastępca Wójta - MARIUSZ BULIŃSKI

dane kontaktowe:

URZĄD GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
ul. Bydgoska 21

tel: (0 - 52) 38-16-056, 38-16-005,

fax: (0 - 52) 38-16-290


Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
                                  NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642

GODZINY PRACY URZĘDU:
DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK 7:30 - 18:00
ŚRODA 7:30 - 15:30
(NIE PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW)
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 13:00

WYKAZ STANOWISK, NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL:

Wójt Gminy - Radosław Ciechacki

Zastępca Wójta/Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej - Mariusz Buliński

Sekretarz Gminy - Dorota Kraska - Wadych
tel.: 52 38-16-047
e-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl

Skarbnik Gminy -
Żaneta Piotrowska
tel.: 52 38-16-048
e-mail: skarbnik@dabrowachelminska.lo.pl

Kierownik USC - Krystyna Kalinowska
Zastępca Kierownika USC -
Joanna Łukasik
tel.: 52 38-16-058
e-mail: usc@dabrowachelminska.lo.pl


Kierownik Referatu Organizacyjnego - Barbara Gandziarowska
tel.: 52 38-16-056
e-mail:
(radagminy@dabrowachelminska.lo.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik - Barbara Kapanowska
tel.:
52 38-16-769
e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl

Centrum Usług Wspólnych - kierownik - Małgorzata Sadurska
tel.: 52 38-16-013
e-mail: zosdabrowach@interia.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - dyrektor - Ewelina Lewandowska
tel.: 52 32 09 664
e-mail: gokis@dabrowachelminska.lo.pl

 

SPIS ADRESÓW E-MAIL :


REFERAT FINANSÓW


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


REFERAT ORGANIZACYJNY

USC

POZOSTAŁE

 

 


W przypadku załączników do korespondecji elektronicznej (e-mail) należy stosować następujące formaty danych:

  1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne: .txt, .rtf, .pdf, .doc.
  2. Do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .svg, .png.
  3. Archiwa (pliki skompresowane): .zip.
Inna załączniki mogą zostać odrzucone.

PARTER

POKÓJ NR

STANOWISKO

NR WEWNĘTRZNY

1

KASA

41

2

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,

45

3

SKARBNIK GMINY

42

4

KOMUNIKACJA, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

52

5

PODATKI, OPŁATY LOKALNE

44

6


KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

39

7

GOSPODARKA ODPADAMI,

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO

61

55

8

RADCA PRAWNY

31

10

GOSPODARKA WOD.-KAN., DODATKI MIESZKANIOWE

30

11

INWESTYCJE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DROGOWNICTWO

65

62

12

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OC

51

13

NALICZANIE OPŁAT ZA POBÓR WODY,

OPŁATA ADIACENCKA, WARUNKI ZABUDOWY

60

58

I PIĘTRO:

POKÓJ NR

STANOWISKO

NR WEWNĘTRZNY

14

SEKRETARIAT

31

15

SEKRETARZ GMINY

40

16

WÓJT GMINY

32

17

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
OBSŁUGA RADY GMINY, BIP
FUNDUSZ SOŁECKI,
DOTACJE DLA OSP

47

18

SALA KONFERENCYJNA

-

19

EWIDENCJA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ,
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOL.
PROMOCJA GMINY, SPORT,
WSPÓŁPRACA Z ORG. POZARZĄDOWYMI

53

20

KSIĘGOWY GOPS

43

20A

INFORMATYK URZĘDU GMINY,
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

36

21

SALA ŚLUBÓW

-

22

URZĄD STANU CYWILNEGO,

EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE

 54


49

 


SKŁAD RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W KADENCJI 2014-2018

1. Radny Zdzisław Bukowski;

2. Radny Szymon Dunal;

3. Radny Józef Hentrich;

4. Radny Ryszard Kaczor;

5. Radny Marek Kuśmierek ;

6. Radna Barbara Łukowska;

7. Radna Beata Niedziela;

8. Radna Anna Kuter;

9. Radny Dawid Pałczyński;

10. Radny Mieczysław Siewert;

11. Radny Stanisław Syrocki;

12. Radny Jerzy Szczęsny;

13. Radny Michał Wąchała;

14. Radna Danuta Węgierska;

15. Radny Gabriel Zukierski.poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet