Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNO-SZKOLNA
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Nagroda dla GBPSz
Bajka mojej mamy
Harry Poter dla bibliotek
Dzieci z Bullerbyn w Ostromecku
Spotkanie z Trojanowskim
Urodziny misia
Dotacja dla biblioteki
Przedszkolaki w bibliotece
Dzień Bibliotekarza
Dzień Misia
Dyskusyjne Kluby Książki
Spotkanie wielbicieli Harry’ego Pottera
Wychowanie przez czytanie
Niesforne Miziołki w Dąbrowie Chełmińskiej
Integracja dzieci słyszących i niesłyszących
Strażak w bibliotece
Czytanie w pałacowych komnatach
Parada wyobraźni
Spotkanie w przychodni.
„Jak Wojtek został strażakiem”
Ogólnopolskie urodziny książkowego misia.
Dotacja wzbogaciła księgozbiory placówek biblitecznych.
Spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Autor „savoir-vivru dla dzieci” gościł w bibliotece
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
Konferencja edukacyjna 'Mądre wychowanie'
„INTERNET OKNEM NA ŚWIAT”
Partnerstwo na rzecz rozwoju biblioteki
Danuta Wędrowska Koordynatorem Roku 2010
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA
ROZKŁAD JAZDY

W Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej odbyło się kolejne spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli władz samorządowych i różnych instytucji z terenu gminy. Zaproszenie przyjęli i uczestniczyli w spotkaniu m. in.: przewodniczący Rady Gminy, dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku, przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego, inspektor d/s Promocji Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, koordynator Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, kierownik świetlic wiejskich działających na terenie gminy, inspektor ds. inwestycji – pracownik Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, przewodnicząca Gminnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Chełmińskiej, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Gminnego Zarządu KGW, sołtys Bolumina, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Prezes ZG OSP.

Kolejne spotkanie zorganizowano w związku z uczestnictwem Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Programie Rozwoju Bibliotek. Celem spotkania było utworzenie Partnerstwa na rzecz rozwoju biblioteki. Gościem specjalnym był Pan Ryszard Kamiński – animator Programu Rozwoju Bibliotek, ekspert w dziedzinie budowania lokalnych partnerstw.

Podczas spotkania, kierownik biblioteki Danuta Wędrowska poinformowała, że w ramach PRB dotarł już sprzęt elektroniczny do placówek bibliotecznych i jest w pełni wykorzystywany: 2 zestawy komputerowe i laptop z najnowszym oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne (faks, drukarka, skaner, ksero), drukarka (drukująca w formacie A3), projektor multimedialny i ekran oraz 3 aparaty cyfrowe. Oznajmiła, że sprzęt ten ma służyć społeczeństwu, a nie tylko bibliotece i przedstawiła propozycję utworzenia Partnerstwa na rzecz rozwoju biblioteki. Powiedziała, że chce, żeby biblioteka stała się miejscem bez barier i poszerzyła swoją działalność o usługi dla seniorów np. nauka obsługi komputerów itp. Zwróciła się do uczestników spotkania o wyrażenie opinii dotyczącej stworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju biblioteki. Żeby podjąć decyzję czy chce się zostać kogoś partnerem należy go najpierw poznać. Podczas spotkania zaprezentowano w formie multimedialnej historię biblioteki, różne formy działań podejmowane przez bibliotekę i osiągnięcia biblioteki. Wszyscy odnieśli się pozytywnie do wspierania działań biblioteki, jako partnerzy, przyjmując zaproponowaną - przez Pana Ryszarda Kamińskiego, animatora i specjalistę d/s. tworzenia partnerstw lokalnych - formę partnerstwa, potwierdzając zaistnienie tego faktu podpisem na liście obecności.


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet