Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI

 

Jubileusz 50 lecia działalności
Filii Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Ostromecku obchodzono w nowym lokalu
 
      W dniu 26 stycznia 2007 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego lokalu Filii Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Ostromecku oraz 50-lecia działalności tej placówki połączona z kampanią społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Do udziału w uroczystości zaproszono przedstawicieli: samorządu lokalnego, władz powiatowych, dyrekcji biblioteki wojewódzkiej, rodziców, pedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy. Przecięcia wstęgi i otwarcia nowego lokalu Filii Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Ostromecku dokonali: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, Zbigniew Łuczak oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, Danuta Wędrowska. Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej, Danuta Wędrowska, dokonała oficjalnego powitania i prezentacji honorowych gości.
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów m.in.:
- Stanisław Buś - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku,
- Jerzy Żelski - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
- Danuta Kaczmarek oraz Lucyna Partyka - z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda
 Bełzy w Bydgoszczy,
- Józef Hertrich - Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- Radosław Ciechacki – Inspektor ds. Inwestycji Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- Nauczycielki z Zespołu Szkół w Ostromecku aktywnie uczestniczące w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”: Danuta Urbańska, Danuta Mikołajczyk, Irena Sujecka oraz Janina Ciechacka i Elżbieta Priefer z Przedszkola Publicznego w Ostromecku.
Danuta Wędrowska podziękowała władzom samorządowym za zrozumienie i docenianie roli biblioteki
w środowisku lokalnym, o czym świadczy ta uroczystość i ten piękny nowy lokal, którym wszyscy się zachwycali oraz Panu Radosławowi Ciechackiemu – Inspektorowi ds. Inwestycji w Gminie Dąbrowa Chełmińska. Dzięki jego zaangażowaniu pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, na kompleksowy remont budynku i całkowite wyposażenie filii bibliotecznej.
Dzięki pomocy władz samorządowych filia otrzymała większy lokal, powiększony o czytelnię. Chcemy stworzyć czytelnię komputerową z dostępem do Internetu dla czytelników. Przed nami kolejne zadanie, wyposażenie czytelni w komputery, a to nie jest łatwe bo na dzień dzisiejszy brak środków finansowych.
Beata Adamiec, bibliotekarka Filii GBP-Sz w Ostromecku, przedstawiła historię i działalność filii. Poinformowała o kilkuletniej aktywnej współpracy z Fundacją ABCXXI.
 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
- Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, Zbigniewa Łuczak,
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Jerzy Żelski,
- Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
 Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Danuta Kaczmarek,
 gratulując, dziękując i wręczając prezenty w formie pięknych książek i kwiatów.
Wzniesiono toast symboliczną lampką szampana.
Kierownik GBP-Sz, a zarazem Koordynator kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, Danuta Wędrowska dokonała prezentacji Fundacji ABCXXI, liderów i osób wspierających akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
Przedstawiła osiągnięcia w dotychczasowej współpracy z Fundacją ABCXXI, wręczyła dyplomy Fundacji ABCXXI za aktywny udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”:
Danucie Urbańskiej, Danucie Mikołajczyk, Irenie Sujeckiej, Janinie Ciechackiej, Elżbiecie Priefer, Beacie Adamiec, Hannie Klarkowskiej, Grażynie Kuśmirek
oraz za życzliwość i wsparcie: Stanisławowi Busiowi, Jerzemu Żelskiemu, Józefowi Hentrichowi (dla Rady Gminy), Zbigniewowi Łuczakowi, Danucie Kaczmarek i Lucynie Partyka.
Uroczystość zorganizowała Danuta Wędrowska, Koordynator kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” przy współpracy pracowników Gminnej Biblioteki Publiczno- Szkolnej.
Uroczystość zrealizowana w ramach projektu Szkolenie dla Koordynatorów i Liderów kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”, 20-22 października 2006, Warszawa finansowanego ze środków
The Vodafone Group Fundation.
 
                                                            Koordynator Wojewódzki
                                                            Kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
                                                            Danuta Wędrowska
                                                                              
 

                                                                              

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet