Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCHGmina Dąbrowa Chełmińska realizuje projekt p.n. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje budowę 74 mikro instalacji odnawialnych źródeł energii, które zostaną umiejscowione na lub w 63 gospodarstwach domowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. W wyniku realizacji powstanie 56 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz dwa rodzaje mikro instalacji do produkcji energii cieplnej, w tym: 4 instalacje kolektorów słonecznych do celów przygotowania c.w.u. oraz 14 instalacji powietrznych pomp ciepła do celów c.w.u. i c.w.u. ze wspomaganiem c.o.

Głównym bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji elektrycznej i cieplnej na terenie gminy poprzez wykorzystania kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła.

Pośrednimi celami projektu, które wynikają z celów głównych są poprawa jakości powietrza na terenie gminy oraz oszczędności energii i paliwa.

Całkowity koszt inwestycji wg wniosku szacuje się na 1 693 298,25 zł. W tym koszty kwalifikowalne, podlegające dotacji. Dofinansowanie wynosi 765 512,50 zł.
W ramach projektu montaż instalacji fotowoltaicznych wykona firma ARENELLA Sp. z o.o. ul. Turystyczna 78, Strawczynek. Łączny koszt to 1 192 527,82 zł.

Montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła wykona firma, która zostanie wybrana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet