Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Budowa ul. Bazowej oraz ul. Krótkiej w Dąbrowie Chełmińskiej
Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna nr 050542C) oraz sięgacz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

     
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa części ulicy Rzemieślniczej (droga gminna nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ulicy Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ulicy Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska


DOFINANSOWANO - 730 471,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 460 942,91 ZŁ

W ramach rozbudowy drogi na ul. Rzemieślniczej wykonano drogę o długości 430 mb i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej. W pasie drogowym wykonano chodniki po obu stronach jezdni. Szerokość chodników to po 1,5 m każdy . Długość chodników to 836 mb. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w projekcie stałej organizacji ruchu zaprojektowano na ul. Rzemieślniczej dwa przejścia dla pieszych oraz dowieszono na istniejących słupach dodatkowe oprawy oświetleniowe co sprawiło, że przejścia są oświetlone energooszczędnymi i wydajnymi lampami LED. Kolejnymi elementami bezpieczeństwa ruchu są progi zwalniające w wymiarach 4*5 m z oznakowaniem poziomym P-25. Projekt jest kompleksowy, gdyż cały pas drogowy został zagospodarowany przez infrastrukturę drogową. Wykonana została kanalizacja deszczowa. Na ul. Kamiennej został wykonany pas drogowy o szerokości 5 m, nawierzchnia z kostki brukowej. W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego szerokość pasa jest bardzo istotna, gdyż na tej ulicy jest strefa zamieszkania, co oznacza brak chodników. Odpowiednia szerokość pasa zapewni pieszym bezpieczeństwo.
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet