Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Budowa ul. Bazowej oraz ul. Krótkiej w Dąbrowie Chełmińskiej
Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna nr 050542C) oraz sięgacz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

    

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

  Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
    

DOFINANSOWANIE - 1 063 755,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 2 127 510,20 zł


W ramach budowy drogi planuje się wykonanie na ulicy Bazowej drogę o długości 751,91 mb i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto w pasie drogowym będą wykonane chodniki po obu stronach jezdni. Długość chodników to 1369,50 mb. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w projekcie stałej organizacji ruchu zaplanowano pięć przejść dla pieszych oraz dwa dodatkowe przejścia, które są w zakresie inwestycji. Przejścia będą oświetlone energooszczędnymi i wydajnymi lampami LED. Kolejnymi elementami bezpieczeństwa ruchu będą progi zwalniające. Zakłada się również wyznaczenie strefy ograniczonej prędkości 30km/h. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. W ramach budowy drogi planuję się wykonanie na ul. Krótkiej drogę o długości 183,24 mb i szerokości 5m o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto w pasie drogowym będą wykonane chodniki po obu stronach jezdni. Długość chodników to 367 mb. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w projekcie stałej organizacji ruchu zaplanowano przejścia dla pieszych. Przejścia będą oświetlone energooszczędnymi i wydajnymi lampami LED. Projekt również przewiduje wyniesione skrzyżowania z ul. Bazową. Zakłada się również wyznaczenie strefy ograniczonej prędkości 30km/h. Projekt jest kompleksowy, gdyż cały pas drogowy zostanie zagospodarowany przez infrastrukturę drogową.
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet