Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


KOMUNIKAT

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:


  1. Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

  2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.


Z wykazem można zapoznać się w dniach od 23.07.2020 r. do 13.08.2020 r.


Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.

Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

Zdjęcie

Działka Nr 139/4 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Czas trwania umowy dzierżawy: od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r..

Czynsz dzierżawny w następnych latach będzie aktualizowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r..

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym:

Zdjęcie

W/w działki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wnoszenia opłat: do 25-tego każdego miesiąca.

Czas trwania umowy dzierżawy:

  1. dla działki nr 221/5 od 01.11.2020 r. do 31.10.2025 r.,

  2. dla działek nr 4/6 i 4/8 od 01.11.2020 r. do 31.10.2027 r..

Czynsze dzierżawne w następnych latach będą aktualizowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r..


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet