Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCHInwestycja pn: Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR, Osi priorytetowej 3. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa instalacja co niskoparametrowa, montaż pomy ciepła typu powietrze-woda, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad piwnicą , montaż instalacji cwu wraz z elektrycznym podgrzewaczem cwu, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien drewnianych i z PCV. Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2oraz poprawę czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie strat ciepła w budynku.

Kompleksowe prace termomodernizacyjne w ramach projektu umożliwią zmniejszenie energochłonności, tj. ilości energii zużywanej w związku z eksploatacją budynków w ciągu roku o 93,5 %, tym samym poprawiając wskaźniki efektywności energetycznej budynków.

Inwestycja zostanie wykonana przez BYDGOSTA Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji to 904 642,00 zł. Dofinansowanie 632 471,54 zł.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet