Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Informujemy, że Uchwałą nr XII.129.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska podwyższono maksymalną stawkę dotacji z 1.500,00 zł na 2.000,00 zł.

Wobec powyższego dotacja może być udzielana jednorazowo i wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż: 2.000,00 zł.

Wnioski o udzielnie przedmiotowej dotacji dostępne są na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl w zakładce Dotacje oraz w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 38 16 005 wewn. 55.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet