Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNO-SZKOLNA
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Nagroda dla GBPSz
Bajka mojej mamy
Harry Poter dla bibliotek
Dzieci z Bullerbyn w Ostromecku
Spotkanie z Trojanowskim
Urodziny misia
Dotacja dla biblioteki
Przedszkolaki w bibliotece
Dzień Bibliotekarza
Dzień Misia
Dyskusyjne Kluby Książki
Spotkanie wielbicieli Harry’ego Pottera
Wychowanie przez czytanie
Niesforne Miziołki w Dąbrowie Chełmińskiej
Integracja dzieci słyszących i niesłyszących
Strażak w bibliotece
Czytanie w pałacowych komnatach
Parada wyobraźni
Spotkanie w przychodni.
„Jak Wojtek został strażakiem”
Ogólnopolskie urodziny książkowego misia.
Dotacja wzbogaciła księgozbiory placówek biblitecznych.
Spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Autor „savoir-vivru dla dzieci” gościł w bibliotece
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
Konferencja edukacyjna 'Mądre wychowanie'
„INTERNET OKNEM NA ŚWIAT”
Partnerstwo na rzecz rozwoju biblioteki
Danuta Wędrowska Koordynatorem Roku 2010
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA
ROZKŁAD JAZDY

           W dniach 9-11.10.2009 r. w Warszawie odbyła się Konferencja "Mądre wychowanie", zorganizowana przez Porozumienie "Dzieci pod Ochroną" w składzie: Fundacja Kidprotect.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak, w współpracy z Biblioteką Narodową i Stowarzyszeniem SportPlus, stanowiąca edukacyjną część kampanii społecznej "Bicie jest głupie" rozpoczętej w czerwcu br. Celem Konferencji było  przekazanie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom oraz innym dorosłym, którzy pracują z dziećmi i na ich rzecz, wiedzy i umiejętności w zakresie sprawdzonych, pokojowych metod i strategii wychowawczych.
Konferencja była zarazem ważnym elementem poszerzania zasięgu i skuteczności kampanii przeciwko biciu dzieci, stanowiąc pierwszy etap przygotowania do pracy "w terenie" Ambasadorów Mądrego Wychowania, wskazanych przez Porozumienie, Rzecznika Praw Dziecka oraz Stowarzyszenie SportPlus. Ambasadorzy, po odbyciu dodatkowych szkoleń, krzewić będą idee mądrego wychowania w swoich środowiskach lokalnych, prowadząc wykłady, spotkania i inne działania mające na celu podniesienie społecznej świadomości w kwestii negatywnych konsekwencji przemocy wobec dzieci oraz poprawę kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli, opiekunów itp. W Konferencji uczestniczyła kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej - Danuta Wędrowska, której Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” oraz Rzecznik Praw Dziecka nadali tytuł „Ambasador  Mądrego Wychowania”.

Na program Konferencji złożyły się wystąpienia, wykłady i warsztaty:                                                                                                                                              - „Mądre wychowanie w świetle Konwencji Praw Dziecka” - Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

-  „Prezentacja badań postaw Polaków wobec bicia dzieci” - Jakub Śpiewak, Prezes Fundacji Kidprotect.pl,  

     wiceprzewodniczący porozumienia „Dzieci pod Ochroną”.

-„Mądre rodzicielstwo” - Dan Korem, amerykański specjalista od pracy z trudną młodzieżą, autor programu

     profilaktycznego „Strategia brakującego opiekuna”.

-  „Rola edukacji prawnej w tworzeniu bezpiecznej szkoły” - sędzia Anna Maria Wesołowska.

-  „Błędy mądrego wychowania” - Dorota Zawadzka, psycholog, Superniania.

-  „Uwikłanie dziecka w konflikty dorosłych -przemoc emocjonalna a mediacje rodzinne” - Mirosława Kątna,

     Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, wiceprzewodnicząca Porozumienia „Dzieci pod Ochroną”.

-  „Wychowanie chłopców” – Irena Koźmińska, Prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, Przewodnicząca

     Porozumienia „Dzieci pod Ochroną”.

-  „Wspomaganie  rozwoju  dziecka  poprzez  zabawy z pacynkami” - Katarzyna Buziewska. 

Kampania "Bicie jest głupie", zorganizowana wspólnie przez Porozumienie "Dzieci pod Ochroną" oraz Rzecznika Praw Dziecka, ruszyła 19.06.2009 r. w reakcji na liczne doniesienia medialne na temat powszechności i często tragicznych skutków bicia dzieci w naszym kraju, a także poruszające wyniki badania postaw Polaków wobec tego problemu.

W Polsce przemoc wobec dzieci nadal jest szeroko akceptowana. Rodzice często traktują swoje dzieci jako swą własność, nie zważając na ich godność, podstawowe potrzeby emocjonalne oraz prawa. Porozumienie "Dzieci pod Ochroną" i Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak, jako organizatorzy kampanii zdecydowali się powiedzieć głośno, że "Bicie jest głupie" podkreślając przy tym, że "gdyby nie przewaga fizyczna nad dzieckiem, wychowywalibyśmy je, zamiast bić".Musimy uświadamiać dorosłym, że każdy akt przemocy wobec dziecka jest ich porażką wychowawczą." - mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Wtóruje mu Irena Koźmińska, przewodnicząca Porozumienia "Dzieci Pod Ochroną": "Bijemy, bo nas bito, bo nie mamy czasu na refleksję, bo jest na to ciągle przyzwolenie społeczne, bo nie umiemy wychowywać inaczej".
W kampanię "Bicie jest głupie" włączyły się i mocno wsparły ją znane osobistości m.in. Monika Olejnik, Jurek Owsiak, Maja Ostaszewska, Bożena Dykiel, Dorota Zawadzka - Superniania, Marcin Bosak, Maciej Orłoś, Paulina i Maciej Kurzajewscy, przekonując w krótkich spotach, że "Bicie jest głupie", a prof. Jerzy Bralczyk mówi wręcz, że "Bicie jest haniebne".

                                                                                                               Danuta Wędrowska

 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet