Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z uruchomieniem funduszy unijnych na realizację niektórych zadań, zachodzi konieczność zaktualizowania Planu Odnowy Miejscowości Czarże, który jest dokumentem o charakterze strategicznym, stanowiącym jedną z podstaw o ubieganie się o fundusze.

Plan Odnowy Miejscowości Czarże na lata 2018-2028 zatwierdzany jest uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, która musi zostać poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami Sołectwa Czarże i podjęciem uchwały przez zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Czarżu. Z projektem Planu, który będzie przedmiotem konsultacji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej pok. nr 17 lub pobrać.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet