Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Wizytówką każdego domu jest jego ogród, tworzący niepowtarzalny klimat miejsca, w którym spędzamy znaczną część życia, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska".

W poprzednich latach konkurs ten pokazał jak wiele jest pięknych i zadbanych ogrodów na terenach gminy.

Komisja Konkursowa spośród zgłoszeń wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

Jednocześnie zwycięzca przechodzi do II etapu konkursu na szczeblu powiatowym.

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 23 maja 2018 r.


REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejszy ogród przydomowy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”


1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy ogród w Gminie Dąbrowa Chełmińska” jest Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

2. Celem Konkursu jest:
a/ promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
b/ kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji
c/ Aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych.
 
3. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 23 maja 2018 roku wysłać formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć Organizatorzy ani członkowie Komisji Konkursowej.

6. Zgłoszeń można dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w następujących formach:
a/ elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl
b/ papierowej – wypełniony formularz własnoręcznie podpisany i przesłany pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
c/ wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w godzinach pracy Urzędu.
d/ Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.dabrowachelminska.lo.pl lub do odbioru w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 19).

7. Oceny dokona Komisja powołana przez Organizatora.

8. Komisja Konkursowa ustala harmonogram wizytacji. O terminie wizyty uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Kryteria oceny:

1. Za prawidłowe rozplanowanie ogrodu 0 - 10 pkt
2. Za racjonalne urządzenie części wypoczynkowej 0 - 20 pkt
3. Za dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji 0 - 20 pkt
4. Za estetykę i stan techniczny ogrodzenia 0 – 10 pkt
5. Za kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp. 0 – 20 pkt
6. Za trawniki i ich utrzymanie 0 – 10 pkt
7. Za wykorzystanie w ogrodzie mało znanych iglaków i liściastych krzewów ozdobnych oraz pnączy, roślin żywopłotowych 0 – 20 pkt
8. Za ogólne wrażenie estetyczne 0 – 20 pkt

10. Spośród zgłoszonych do konkursu ogródków Komisja wyłoni 3 laureatów przyznają od III do I miejsca.

11. Wręczenie dyplomów i nagród przewidziane jest w dniu dożynek 18 sierpnia 2018 roku w Otowicach.

12. Zwycięski ogród reprezentował będzie Gminę w etapie Powiatowym na „Najpiękniejszy Ogród Powiatu Bydgoskiego.

formularz zgłoszeniowy - kliknij, aby pobrać

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet