Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca br. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska prosi rolników zainteresowanych oszacowaniem strat w uprawach rolnych o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie do 23 marca br.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.dabrowachelminska.lo.pl i w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 7.


                              /-/ mgr inż. Radosław Ciechacki
                              Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska


poleć artykuł wersja do druku  





Copyright © 2007 by Logonet