Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

W dniu 11 marca co roku swoje święto obchodzą sołtysi – dzień ten nazywamy Dniem Sołtysa.

Święto to ma na celu okazanie szacunku i wdzięczności sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Sołtys jest reprezentantem wsi, bardzo często pełni funkcję pośrednika pomiędzy organami gminy a mieszkańcami.
 
Sołtys jest organem wykonawczym uchwał zebrania wiejskiego oraz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa. Sołtys jest funkcjonariuszem publicznym i korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Do pomocy w wykonywaniu funkcji sołtysa na rzecz społeczności jest wybierana rada sołecka, z którą wspólnie podejmuje wszelkie inicjatywy społeczne i organizuje uroczystości wiejskie.

Z okazji Święta Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy im samych zawodowych i osobistych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet