Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014{Nowość:Konkurs-Działanie 2.3}
2015
2016
2017
2018
2019
Program ERAZMUS +
Informacje o realizacji projektu Erazmus +
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w gminie na rok 2019:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu bocznego kanalizacji tłocznej w m. Strzyżawa - wartość 8.000,00 zł,

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzyżawa, budowa wodociągu w m. Gzin - kontynuacji zadania z roku 2018 - wartość robót: 3.259.821,16 zł, w tym w 2019 roku 2.210.779,28 zł (środki własne: 690.833,28 zł.; środki unijne: 1.519.946,00 zł.).

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek, oraz budowę wodociągu w miejscowości Gzin", mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągu na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet