Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

ZAPROSZENIE
  NA ZEBRANIE WIEJSKIE
  mieszkańców sołectwa Borki

 
które odbędzie się w świetlicy w Borkach w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 18:00
 
w sprawie zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2018 rok

PORZĄDEK:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6. Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet