Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI

W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. W Targach uczestniczył Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W targach uczestniczyło blisko 80 wystawców z najpiękniejszych zakątków Polski i Europy Wschodniej. Zwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą gospodarstw agroturystycznych, kuchnią regionalną, dorobkiem w zakresie rzemiosła, folkloru, obrzędu oraz życia codziennego i tradycją wiejską. Jednocześnie podczas trwania targów odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki pod hasłem "Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce". Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym powodzeniem. W Konferencji wzięło udział przeszło 300 osób, w tym około 30 gości zagranicznych z 9 krajów.

Wiodącymi tematami poruszanymi podczas Konferencji były: ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, zarządzanie marketingowe ofertą turystyczną na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulturowe w innowacyjnych produktach turystycznych,  dziedzictwo kulinarne a turystyka. Ważnym elementem były również towarzyszące konferencji warsztaty branżowe oraz wizyty studyjne. W imprezie targowej udział wzięły Lokalne Grupy Działania, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne oraz stowarzyszenia agroturystyczne z obszaru całego kraju.
Województwo Kujawsko-Pomorskie czynnie uczestniczyło w imprezie targowej, prezentując swoją szeroką ofertę walorów krajoznawczych i turystycznych, regionalną żywność, rzemiosło oraz inicjatywy lokalnych społeczności. Odpowiedzialnym za przygotowanie stoiska regionalnego był Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaKujawsko-Pomorskiego. Region nasz reprezentowały: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" Gospodarstwo Agrotustystyczne GZINIANKA  Irena Tomkiewicz i Beata Tomaszewska twórca rękodzieła artystycznego i produktu tradycyjnego.
Na stoisku rozdawane były broszury, ulotki, materiały reklamowe z zakresu turystyki regionu kujawsko-pomorskiego. Stoisko zaprezentowało się na imprezie targowej bardzo korzystnie. Przyciągało wzrok bogatą aranżacją i wystrojem. Jednocześnie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowany został wyjazd studyjny, w którym udział wzięli pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz przedstawiciele Lokalnych Grup działania z naszego województwa. Zgodnie z programem wyjazdu, oprócz zwiedzania obiektów targowych uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki pt. "Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce". Organizatorami targów byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet