Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 14 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017  r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” (gmina Zławieś Wielka, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, polegającego na skorygowaniu błędnie podanej cyfry.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 cyt. ustawy strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,  ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 34-97-497).

Zażalenie na przedmiotowe postanowienie wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet