Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY – Linia Dębowiec – Wałdowo Królewskie
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę rolniczą

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Podstawowym kryterium pozytywnego rozpatrzenia wniosku o emeryturę rolniczą jest:

 - ukończenie wieku emerytalnego,
- podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 25 lat,

a w przypadku wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) jest:

- osiągnięcie wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),
- podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 30 lat,
- zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Do złożenia wniosku niezbędny jest również dowód osobisty/paszport, ważny w dniu składania wniosku. Z uwagi na powyższe Oddział prosi wszystkich potencjalnych Wnioskodawców o sprawdzenie, czy posiadany przez nich dokument tożsamości nie stracił ważności.

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów (wskazany w załączniku Wykaz dokumentów). Dokumenty prosimy dostarczyć do Oddziału w oryginale, a w przypadku samodzielnego wykonania kserokopii, w kopii z oryginalnym dokumentem do wglądu.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedłożyć wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI dokumenty:
- wniosek o emeryturę KRUS SR-20,
- kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia KRUS SR-2IA,
- oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym - dotyczy okresu przed 1 stycznia 1983 r.,

Wszystkie ww. dokumenty prosimy sporządzić bez daty i podpisu - dane te muszą być uzupełnione w obecności pracownika KRUS.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika prosimy przedłożyć do wglądu pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej.

Oddział wyjaśnia, że zgłoszenie się z wypełnionym wnioskiem, kwestionariuszem i kompletem dokumentów przyspieszy czas wydania decyzji. Formularze są dostępne również na stronie internetowej KRUS www.bip.krus.aov.pl - sekcja: Formularze i wnioski.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostkami prowadzącymi sprawy emerytalne:
- OR KRUS w Bydgoszczy, tel. 52/ 341 52 61-66,
- PT KRUS w Grudziądzu, tel. 56/ 462 12 41-46,
- PT KRUS we Włocławku, tel. 54/ 233 33 56.

Zachęcamy również do spotkań z pracownikami Oddziału podczas dożynek organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Pracownicy będą służyli Państwu pomocą na stoiskach KRUS.

 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń OR KRUS w Bydgoszczy

Roman Kujawa

 
Kwestionariusz SR-21A wzór - kliknij, aby zobaczyć

Kwestionariusz SR-21A - kliknij, aby zobaczyć

Oświadczenie dotyczące pracy w gospodarstwie - kliknij, aby zobaczyć


Wniosek o emeryturę KRUS SR-20 wzór - kliknij, aby zobaczyć


Wniosek o emeryturę KRUS SR-20 - kliknij, aby zobaczyć


Wykaz dokumentów - kliknij, aby zobaczyć

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet