Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA
ROZKŁAD JAZDY
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY PRZYDROŻNY
W 2017 ROKU


MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Otowice „ Na Polanie”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 26 sierpnia 2017 r.

ORGANIZATOR:

1.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.Konkursem objęte są sołectwa z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska

CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest zachowanie tradycji budowania w wioskach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek;
2. Celem jest aktywizacja mieszkańców we wspólnej pracy i kreowaniu wizerunku swojej miejscowości.
3. Rozpropagowanie informacji o Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Otowicach, gm. Dąbrowa Chełmińska

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
2. Na jedno sołectwo przypada tylko jeden witacz dożynkowy do oceny (bez względu na to ile witaczy wykona dane sołectwo).
3.Na ‘witaczu dożynkowym’ należy zamieścić widoczną informację o dacie, godzinie i miejscu dożynek.
4.‘Witacze dożynkowe’ powinny zostać ustawione w widocznym, bezpiecznym miejscu i nieutrudniającym ruchu pojazdów.

KRYTERIA OCENY

1. Promocja witacza- umieszczenie witacza na portalu społecznościowym bądź na stronie internetowej sołectwa ( punktacja 0-5)
2. Kreatywność i oryginalność projektu ( punktacja 0-5)
3. Wykorzystane materiały ( punktacja 0-5)
4. Estetyka wykonania ( punktacja 0-5)

NAGRODA

1. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Przedstawiciele z sołectw, którzy zostaną zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym witacza dożynkowego do dnia 1 sierpnia 2017 roku.
2. Osoby pracujące w komisji nie mogą głosować na swoje sołectwo.

 TERMINY

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie: W konkursie wezmą udział sołectwa, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez przesłany do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Otowicka 2 , formularz zgłoszeniowy do dnia 1 sierpnia 2017 r. 2.Witacze dożynkowe powinny być przygotowane do oceny do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godziny 8.00.
3. Terminy pracy komisji konkursowej 16 sierpnia 2017 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 sierpnia 2017 roku podczas oficjalnych uroczystości dożynkowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
2. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet