Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
ROZKŁAD JAZDY
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007

W dniu 21 czerwca br. do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęła prośba Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (znak: WIR.II.747.13.2017.AK) o upublicznienie obwieszczenia (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - Dz. U. z 2016 r„ poz. 1812 ze zm.) dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo” (gmina Zławieś Wielka, gmina Unisław, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz”

Z obwieszczenia wynika, że na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Otowice na działce 5129 oraz strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaś Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Treść Obwieszczenie - kliknij, Aby pobrać skan (226kB)

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet