Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
Informacje sportowe
Ludowe Kluby Sportowe
Piłka nożna
sekcja bokserska
Wyniki
ORLIK
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ROZKŁAD JAZDY BUSA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

Na terenie gminy w  działała osiem klubów sportowych :

- LUDOWY KLUB SPORTOWY w Dąbrowie Chełmińskiej – liczy ok.70 zawodników, którzy trenują w następujących sekcjach:

a) piłki nożnej (w 2005 roku awansowali do klasy A) więcej

http://lksdabrowachelminska.futbolowo.pl/

b) boksu (więcej o sekcji na stronie LewyProsty.republika.pl).

- LUDOWY KLUB SPORTOWY w Ostromecku – skupia 50 zawodników, którzy trenują w następujących sekcjach:
a) piłki siatkowej,
b) tenisa ziemnego,
c) lekkoatletyki,
d) piłki nożnej.- uczestnictwo w rozgrywkach C klasy (grupa II) Kujawsko -Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2007/2008.

- LUDOWY KLUB SPORTOWY w Nowy Dworze – klub liczy 30 zawodników, którzy trenują w następujących dyscyplinach sportowych:
a) lekkoatletyka,
b) szachy,
c) warcaby,
d) piłka siatkowa,
e) taekwondo.

- GMINNY KLUB SPORTOWY "BOXEO" w Dąbrowie Chełmińskiej - sekcja bokserska
wiecej na stronie
 
SPORT SZKOLNY
Uczniowski Klub Sportowy „DĄBROWA” działa przy Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej i Zespole Szkół  im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku .
Działalność klubu jest ściśle związana ze sportem szkolnym. W dużej mierze zawodnikami są uczniowie szkól z terenu gminy.
Wszystkie imprezy szkolne odbywają się przy udziale nauczycieli. Imprezy sportowe odbywają się często w obiektach szkolnych.
Poszczególne Kluby organizują i biorą udział   w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Rada Gminy finansuje kluby z budżetu gminy udzielając dotacji. Wysokość dotacji dla poszczególnych klubów wynika z propozycji przedstawionych  w ofertach konkursowych.
 
DZIAŁALNOŚĆ LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH
 
Kuby zorganizowały i koordynowały szereg imprez sportowych na terenie gminy o zasięgu gminnym i powiatowym. m.in:
- turniej piłki nożnej,
- turniej tenisa ziemnego,
- turniej tenisa stołowego.
Kluby Działają w oparciu o statut.
 
Dużą rolę w organizacji działalności sportowej odgrywa Gminna Rada Sportu, która została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy.
 
 Baza sportowa
 
Na terenie gminy funkcjonują przy Zespołach Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku  i Czarżu nowoczesne sale gimnastyczne.
Zakończono I etap realizacji zagospodarowania terenu zespołu boisk sportowych   w miejscowości Czarże. W ramach którego urządzono boisko do piłki nożnej. Wymiary boiska 100m x 64m - spełnia wymogi do rozgrywania meczów oficjalnych.
Po jego południowej stronie znajdują się widownie    w postaci dwóch rzędów siedzisk – 256 miejsc siedzących. Do trybun tych poprowadzono ciągi piesze. Na murawę boiska adoptowano istniejącą wcześniej nawierzchnię trawnikową.
Boiska sportowa znajdują się również w następujących miejscowościach: Dąbrowa Chełmińska, Wałdowo Królewskie, Janowo, Gzin.
 
Reasumując, należy podkreślić, że istnienie w naszej gminie Klubów i udział zawodników w tak wielu imprezach sportowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy są pasjonatami sportu amatorskiego, są to zarówno działacze klubów, trenerzy, nauczyciele, zawodnicy, jak i rodzice zawodników, sponsorzy.
Dzięki przychylności Rady Gminy możliwa jest działalność klubów, systematyczne porządkowanie bazy sportowej.
 
 
 
 
 
 

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet