Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA
ROZKŁAD JAZDY
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007

W dniu 15 marca 2017 r na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dąbrowa Chełmińska. Wśród zaproszonych gości obecni byli :

-Wicestarosta Bydgoski Pan Zbigniew Łuczak,
- Wójt Gminy Pan Radosław Ciechacki,
-Kierownik Wojewódzkiego Związku Spólek Wodnych w Bydgoszczy Pan Filip Pasturczak, -przedstawiciele KPZMiUW we Włocławku Biura Terenowego w Chełmnie Panowie Maciej Sykutera i Wojciech Grobelski,
-Sołtys  Strzyżawy Pan Gabriel Zukierski.

W roku 2016 wykonano konserwację rowów na długości 11.673 mb (402,51 ha), a łączna kwota wykonanych robót to 43.741,44 zł. Zarządowi GSW za działalność w 2016 roku udzielono absolutorium Na WZD GSW, uchwalono budżet na rok bieżący oraz plan pracy, który zakłada konserwację urządzeń na długości 14.035 mb (483,96 ha).

Delegaci podjęli uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do kwoty 32,00 zł z uwagi na rosnące koszty konserwacji urządzeń melioracyjnych. Zwrócono uwagę na rozwiązanie problemu zalanych gruntów w miejscowości Nowy Dwór oraz w Wałdowie Królewskim, delegaci uchwalili uchwałę o wystosowaniu pisma do WZSW w Bydgoszczy oraz do KPZMiUW BT w Chełmnie o pomoc w rozwiązaniu problemu z uwagi na wysokie koszty z tym związane.

Przewodniczący GSW Romanowski Marianpoleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet