Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNO-SZKOLNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA
ROZKŁAD JAZDY
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO 2017

 1. Cele konkursu:

• podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
• kultywowanie i popularyzacja sztuki ludowej,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych,
• aktywacja i pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez udział w warsztatach ,
• ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania zwyczajów i obrzędów.

2. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej.
Oceniane będą : nawiązanie do tradycji, pomysłowość, walory artystyczne, ogólne wrażenie estetyczne.

3. Warunki konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii : ozdoba wielkanocna

3.2. Ocena w pięciu kategoriach wiekowych:
• PRZEDSZKOLE
• UCZNIOWIE KLAS I – III
• UCZNIOWIE KLAS IV – VI
• GIMNAZJUM I OSOBY DO 18 – NASTEGO ROKU ŻYCIA
• OSOBY DOROSŁE

4. Ozdobę należy wykonać własnoręcznie, z metryczką opisową zawierającą dane uczestnika. Przyjmowane będą jedynie prace indywidualne z wyjątkiem kategorii przedszkole, gdzie dopuszczalne są prace grupowe.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 4 kwietnia 2017 r., do GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Otowicka 2.

• Prezentacja ozdób wielkanocnych i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 09.04.2017r., o godz. 13.00 w świetlicy GOKiS w Ostromecku.
• zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

6. Ocena konkursu: Ozdoby wielkanocne oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Oceniane będą według następujących kryteriów
• ogólne wrażenie
• estetyczność, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów,
• wkład pracy, walory plastyczne,
• pomysłowość
a) za zajęcie I, II, i III miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, b) wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz w prasie lokalnej.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Otowicka 2
Tel. 52 32 09 664

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet