Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAPA SERWISU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
POLICJA
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
PRACA

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko - pomorskim”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Ze względu na jego skomplikowany charakter i trwającą analizę zgromadzonego materiału dowodowego oraz oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora załatwienie sprawy w trybie art. 35 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest możliwe.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 16 stycznia 2017r.

Pismo przewodnie+obwieszczenie - kliknij, aby zobaczyć

poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet