Strona główna | Mapa strony | Kontakt
URZĄD GMINY
KONTAKT
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
INWESTYCJE I PROJEKTY
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY
BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 2x400 kV
OGŁOSZENIA
PRACOWNIA CERAMICZNA
KATALOG Z INFORMACJAMI
MAPA SERWISU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALERIA
ZDROWIE
KRUS - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
OŚWIATA
SPORT
TURYSTYKA
WYKOPALISKA W PNIU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZKOLENIA
POLICJA
Ustalanie przebiegu linii 400kv
TELEFONY ALARMOWE
GMINNE KOŁO EMERYTÓW,RENCISTÓW I INWALIDÓW
PODZIĘKOWANIA
ADOPCJA ZWIERZĄT
AKTUALNOŚCI Archiwum
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
ROZKŁAD JAZDY
PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
PROJEKT-CYBERNASTOLATEK
GOSPODARKA ODPADAMI
1 - 5 (z 2315) poprzednie >>

22-01-2020
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Bydgoszcz w dniu: 2020-01-27, w godz. 07:00-11:00 Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Bazowa 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 10a, 12, działka 171/5, 171/7.


22-01-2020
Nowy Sołtys w sołectwie Rafa
W dniu 14.01.2020 r. odbyło się zebranie Sołectwa Rafa podczas którego dokonano wyboru Sołtysa


22-01-2020
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W 2020 R.


17-01-2020
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku


16-01-2020
I N F O R M A C J A
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy przekazuje informację Głównego Lekarza Weterynarii, skierowaną do hodowców drobiu,dotyczącą zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków

Copyright © 2007 by Logonet